Teologové, antropologové a další experti prozkoumají stav vyzdvižených kosterních pozůstatků. Z hrobu budou odebrány ostatky pro oficiální relikviáře, které budou uloženy ve svatovítské katedrále a v kostele Panny Marie Sněžné.

V květnu papež Benedikt XVI. schválil dekret o blahořečení. Uskutečnit by se mělo v katedrále 13. října. Blahoslavenými by se františkáni měli stát po 401 letech od své smrti. Proces blahořečení sice začal již v 17. století, ale z různých důvodů byl několikrát přerušen. Obnoven byl na žádost biskupů v roce 1992.

Schrána s ostatky čtrnácti františkánů zabitých v 17. století v pražském kostele Panny Marie Sněžné.

Schrána s ostatky čtrnácti františkánů zabitých v 17. století v pražském kostele Panny Marie Sněžné.

FOTO: Petr Horník, Právo

Čtrnáct františkánů pocházelo většinou z různých zemí západní Evropy. Byli povoláni, aby v převážně protestantské Praze sloužili katolické menšině kázáními i příkladem řeholního života. Jejich působení se však znelíbilo části pražské veřejnosti a řeholníci museli vytrpět občasné projevy nepřátelství.

Zabiti byli v klášteře u Panny Marie Sněžné o masopustním úterý 15. února 1611, když vpadlo vojsko Leopolda Habsburského do Prahy, obsadilo Malou Stranu a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy.