Tak se vyjádřil například odborník na ústavní právo Jan Kysela, který připomněl, že vláda jmenuje šéfa Nejvyššího státního zastupitelství právě na základě návrhu ministra spravedlnosti.

Podřízenost nejvyššího státního zástupce ministrovi připomínal v úterý nově jmenovaný šéf resortu Pavel Blažek. [celá zpráva]

„Nikde to takto výslovně napsané není (nadřízenost a podřízenost mezi ministerstvem a nejvyšším žalobcem), ale tím, že vláda na návrh ministra jmenuje nejvyššího státního zástupce, tak tam do jisté míry ta podřízenost je,“ uvedla zase děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Milana Hrušáková.

Podle Kysely jde o nadřízenost ministra v personálních nebo organizačních otázkách. Nespočívá prý ale v tom, že by ministr mohl nejvyššímu žalobci udílet služební pokyny, jako třeba svým podřízeným na ministerstvu.

Olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan poznamenal, že ministr je nadřízen vedoucím žalobcům v oblasti správy a rozhoduje o stížnostech podaných na nejvyššího státního zástupce.