České zpravodajské služby budou mít na základě novely zákona možnost získat přístup k údajům, které podléhají bankovnímu tajemství. Budou k tomu ale potřebovat povolení soudu, o které budou moci žádat jen pro případy boje s financováním terorismu.

Zpravodajci se podle novely budou muset v bankách prokazovat originálem soudního povolení, které musí směřovat ke konkrétnímu klientovi. Banky pak mají kopii povolení uchovávat. Tajné služby budou muset také sněmovní komisi pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) informovat o tom, kolikrát takto o údaje z bankovních účtů žádaly.

Novela také umožní České národní bance (ČNB) odejmout bankovní licenci za zamlčení nebo sdělení nepravdivých podstatných údajů.

Klaus podepsal i novelu zákona o ozbrojených silách České republiky. Ta povoluje vojákům využívat rušičky. Zjednoduší se také vysílání letadel s humanitární pomoci do zahraničí.

Třetí podepsanou normou je novela kontrolního řádu. Nový zákon zavádí jednotná pravidla a měl by také zamezit množství kontrol, jejichž opakování nebo duplicita nejsou nutné.