Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Davida Čermáka probíhá kontrola stavebně technického stavu uvedeného úseku již několik týdnů. „Posouzení stavebně technického stavu mostních objektů zahraničními experty jsou další částí prověřování,“ řekl.

Poprvé jsou němečtí znalci v Ostravě v pondělí a v úterý.

Současná kontrola německých expertů má za cíl vizuální prohlídku technického stavu mostů a získání dalších nezbytných informací, případně dokumentace k vypracování posudku stavebně technického stavu vybraných mostů. „Odborníci mají určit, zda je z profesního a technického pohledu současný stavebně technický stav mostů po pětiletém provozu obvyklý a pokud je stav mostů nepřiměřený, zda mohl být takový stav způsoben vadami v jejich konstrukci,“ popsal Čermák.

Eurovia: O expertech jsme se dozvěděli až dnes

Společnost Eurovia, která dálnici u Ostravy stavěla, se na účasti zahraničních expertů dohodla s ŘSD už před půl rokem. „Obecně tento krok vítáme, pokud to budou nezávislá a objektivní posouzení a budou je provádět nezpochybnitelní odborníci,“ uvedla mluvčí společnosti Petra Kučerová.

O tom, že jsou odborníci z Německa v Ostravě se však Eurovia podle ní dozvěděla až dnes. „Kdybychom o tom věděli s předstihem, stihli bychom přizvat naše odborníky, kteří by tam měli být. V takto krátké době nemáme možnost nijak reagovat,“ doplnila. 

Kontrola německých expertů na dálnici D1 probíhá na dálnici za plného provozu. Výsledky posouzení bude mít ŘSD k dispozici v následujících týdnech. „Výstupem by měla být předběžná zpráva o stavebně technickém stavu mostů. ŘSD je připraveno v souvislosti s návštěvou německých expertů poskytnout jakoukoliv součinnost,“ přislíbila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.