Z memoranda vyplývá, že v některých nemocnicích se zruší nevyužitá oddělení a není vyloučeno, že budou pro akutní péči uzavřeny i některé nemocnice. Ty by se pak mohly změnit na nemocnice následné péče nebo léčebny dlouhodobě nemocných.

„Cílem není prosté matematické snížení počtu lůžek, ale optimalizace lůžkového fondu na úrovni stanic, oddělení, případně celých nemocnic koncentrací péče pro zvýšení kvality a bezpečí poskytované péče při zohlednění demografických a geografických vlivů,“ citoval z memoranda náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek.

V praxi to bude znamenat, že zdravotní pojišťovny uzavřou smlouvu pro rok 2013 pouze s těmi nemocnicemi, kde se dohodnou na omezení lůžkového fondu. Například u Všeobecné zdravotní pojišťovny už je takto dohodnuto 40 procent z téměř 400 lůžkových zařízení. Zhruba v 10 procentech k dohodě nedojde. Podobně tomu může být i u jiných zdravotních pojišťoven.

Seznam bude hotov do konce června

Jak uvedl Jaromír Gajdáček, ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, zdravotní pojišťovny do 30. června zveřejní nemocnice, s nimiž se pojišťovny na omezení lůžek či zavření celých oddělení, dohodly. S ostatními budou dál jednat.

Na dotaz, zda je omezení lůžkové péče či dokonce zavírání nemocnic již projednáno s hejtmany krajů, vedení ministerstva odpovědělo, že s hejtmany se jedná již nejméně rok; pokud pojišťovny řeknou, že v kraji například uzavřou s určitým typem oddělení smlouvu pouze v jedné nemocnici, pak kraj bude mít právo rozhodnout, ve které to bude.

Porodnice od 500 porodů za rok

V kritériích pro zachování oddělení, které má Právo k dispozici, se například píše, že standardní oddělení chirurgické bude muset mít minimálně 450 ošetřovacích dnů za měsíc a minimálně 95 pacientů za měsíc při obvyklé průměrné ošetřovací době. Pro jednotky intenzivní péče je stanoveno minimálně 20 pacientů za měsíc.

Z kritérií pro gynekologii a porodnictví vyplývá, že porodnice bude muset mít minimálně 500 porodů za rok, aby zůstala zachována, jinak se pravděpodobně zruší. Má se přitom ale respektovat místní a časová dostupnost této služby.

Ortopedické pracoviště bude muset udělat ročně minimálně sto totálních endoprotéz kyčlí a šedesát protéz kolene.

S protesty politiků se počítá

Kolik lůžek oddělení nebo nemocnic bude zrušeno, se zatím nedá říct, protože pojišťovny s nemocnicemi stále jednají. Že to však vyvolá velké tlaky politiků na zachování stávajícího stavu v jejich volebním okrsku, je jasné.

Ministerstvo spolu s pojišťovnami ale zřejmě nebudou tomuto tlaku podléhat a upřednostňují věcnost, která vychází ze zkušeností s lůžkovým fondem v zahraničí a také s trendem v lékařství, kdy stále více výkonů se provádí ambulantně.