Chystaná legislativa počítá s tím, že hotovostní platby nebudou moci překročit 350 tisíc v průběhu 28 po sobě jdoucích dní. Nyní limit platí pro jediný den. Připravovaný zákon se má vztahovat i na půjčky a dary, nejen na platby, a nově se bude vztahovat i na transakce mimo ČR.

Nynější zákon o bezhotovostním platebním styku zakazuje obchodníkům přijímat platby v hotovosti nad limit 15 tisíc eur (375 tisíc korun). Nový zákon počítá s nižší hranicí 350 tisíc korun a rovnou v české měně, aby nebylo třeba neustále hodnotu přepočítávat podle aktuálního kurzu.

Nebylo to tak, že by při psaní zákona někdo myslel na poslance Bártu. Těch případů známe tisíce.Miroslav Kalousek

Kdyby zákon platil už loni, tak by dopadl na neformálního lídra VV Víta Bártu a ekonomického experta VV Michala Babáka. To, že by kauza Bárta byla pro tvůrce zákona inspirací, však ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) popřel.

„Nebylo to tak, že by při psaní zákona někdo myslel na poslance Bártu. Těch případů známe tisíce, někdo přinese poměrně velkou hotovost na přepážku, a když je otázán na původ peněz, tvrdí, že jde o půjčku od známého,“ řekl Právu.

Kalousek tak popsal scénář, který použil mezi lety 2009 až 2011 poslanec véček Michal Babák. Ten v té době do banky přinesl 7,8 miliónu v hotovosti. Když byl tázán na to, odkud peníze vzal, podle médií tvrdil, že šlo o půjčku.

Doma i v zahraničí

Bárta zase bezúročně půjčoval peníze poslancům v obálkách, za což mu soud uložil podmínku za podplácení. Odpadlici od VV Kristýně Kočí například takto předal půl miliónu.

Podle Kalouska má nový zákon přispět k větší průhlednosti a boji proti praní špinavých peněz. „Omezení předávání v hotovosti na půjčky i dary ku prospěchu určitě je,“ prohlásil.

Legislativa by navíc neměla rozlišovat, zda k půjčce či darování peněz došlo v Česku, na Slovensku nebo třeba na Kajmanských ostrovech. Důležité je, zda dotyčný či firma mají k ČR „úzký vztah“.

„Uvedený vztah může spočívat například v obvyklém pobytu, sídle, umístění obchodního závodu nebo jeho pobočky,“ píše se v důvodové zprávě pro meziresortní připomínkové řízení.

Limit 350 tisíc se má uplatnit na převody, které spolu souvisejí. Platby mezi týmž plátcem a týmž příjemcem by se tedy považovaly za platbu jedinou. „Proto je třeba zachovat i určitý časový test, přičemž se volí období kterýchkoli 28 dní po sobě jdoucích,“ uvádějí finance.

Sankce za porušení se měnit nebudou. Mezi fyzickými osobami půjde o přestupek (se sankcí ve výši až 500 tisíc) a mezi firmami o správní delikt s pokutou až do výše pěti miliónů.