Podle 69 procent dotázaných by měla vláda poskytovat takové dávky, které by nezaměstnané přiměly najít si práci, i když by se kvůli ní museli rekvalifikovat nebo změnit místo bydliště. Zbylá část obyvatel zastává názor, že by stát měl nezaměstnaným poskytovat dávky v takové výši, aby nedošlo k poklesu jejich životní úrovně.

O tom, že není současné nastavení dávek pro nezaměstnané motivující, je přesvědčeno 56 procent obyvatel. Naopak pouhých 15 procent trvá na tom, že jsou dávky zcela motivující. Zároveň více než dvě třetiny lidí (63 procent) nesouhlasí s tím, aby stát dávky v nezaměstnanosti zvyšoval.

Z analýzy rozdílů mezi různými skupinami lidí podle STEM vyplývá, že na jedné straně stojí lidé aktuálně nezaměstnaní, do jisté míry i studenti, lidé z domácností v horší majetkové situaci, lidé zařazující se do nižší střední nebo dolní společenské vrstvy, levicově orientovaní občané a stoupenci ČSSDKSČM.

"Tyto skupiny občanů jsou poněkud častěji pro poskytování tak vysokých dávek, aby nedošlo k výraznějšímu snížení životní úrovně nezaměstnaných, považují dávky za dostatečně motivující a častěji by byli pro zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Ovšem s výjimkou skupiny nezaměstnaných respondentů v žádné z uvedených skupin nemají jmenované názory nadpoloviční většinu,“ dodává k tomu STEM.