Bárta v debatě prohlásil, že se 18. května konala v jedné z malostranských restaurací schůzka firem, které jsou významnými hráči v údržbě železniční cesty.

"Zde tyto firmy pan Ondřej Novák, ředitel společnosti Viamont, organizoval z hlediska toho, která z firem bude mít jak velký podíl na trhu s opravami, s údržbou SŽDC," řekl Bárta, kterého prý o schůzce informovali "někteří lidé". Bývalý ministr dopravy si prý uvědomuje, že samotná schůzka není trestným činem. Medializaci však má za dobrý způsob, jak na problém upozornit.

Kolář podle Bárty změnil směrnici, která říkala, jak dělat výběrová řízení. "Zavedl oligopol několika velkých společností," řekl Bárta, podle kterého tak šéf SŽDC výrazně omezil volnou hospodářskou soutěž.

Audit pochybení nezjistil

Koncem května byl přitom zveřejněn audit, při kterém ministerstvo dopravy neodhalilo při zadávání veřejných zakázek v SŽDC žádná zásadní pochybení. Na netransparentní a nehospodárné chování některých zaměstnanců SŽDC přitom upozornila ve své výroční zprávě Bezpečnostní informační služba.

Kontrola veřejných zakázek zadaných v roce 2011 byla zaměřená právě na to, zda nedocházelo k oslovování stále stejného okruhu uchazečů nebo zda byla hodnotící kritéria pro všechny stejná.

SŽDC vznikla v rámci liberalizace dopravního trhu oddělením od původní státní organizace České dráhy. Stará se mimo jiné o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor do výstavby tratí. V loňském roce pracovala s rozpočtem přes 35 miliard korun.