Proti jeho rozsudku se odvolala jak Urbanová, která požadovala jako odškodné za poškození pověsti 10 miliónů korun, tak i Čunek, který se domáhal zamítnutí obžaloby. Spor navazoval na několik let starou kauzu údajné korupce, v níž prý Čunek jako vsetínský starosta převzal v roce 2002 půlmilionový úplatek v souvislosti s privatizací městských bytů.

Hlavní svědkyní byla tehdy právě Čunkova někdejší sekretářka Urbanová. Stíhání Čunka ale státní zástupce zastavil, stejně jako následné stíhání Urbanové obviněné z křivé výpovědi. Urbanová pak podala na Čunka žalobu na ochranu osobnosti. Cítila se poškozena vyjádřeními, která Čunek na její adresu pronášel.

"My jsme rozsudek krajského soudu v podstatné části potvrdili a navíc rozšířili okruh toho, čeho by se měla týkat písemná omluva," řekl Právu mluvčí vrchního soudu Petr Angyalossy s tím, že soud mj. potvrdil, že se Čunek musí zdržet veřejného označování Urbanové za lhářku.

Naopak nevyhověl žádosti Urbanové, aby soud Čunkovi přikázal zdržet se do budoucna i dalších výroků na její adresu a zveřejňování jejich korespondence. "To mu zakázat nelze, protože není možné do budoucna vyloučit situaci, že by tak učinil oprávněně. Pokud by mu to bylo zakázáno, byl by to zásah do jeho ústavních práv," uvedl mluvčí.

Za adekvátní označil již krajským soudem přiznanou osmdesátitisícovou náhradu nemajetkové újmy. "Vzít v úvahu bylo třeba i to, že u nemajetkové újmy je tříletá promlčecí doba a zhruba polovina z výroků, které by mohly paní Urbanovou poškodit, je již promlčena," dodal Angyalossy.