Absolvent na škole vykonal zkoušky ze správního a policejního práva, z obchodního, občanského, ústavního, trestního, sociálního a evropského práva. Podle verdiktu NS ale tyto obory nejsou hlavním ani jediným předmětem studia na akademii, která není školou zaměřenou na studium práva a výchovu právníků, ale na vzdělávání lidí pro potřebu policejních složek v potřebném rozsahu pro tuto oblast.

"Účelem studia nebylo vzdělat se pro profesi právníka, ale kriminalisty nebo řídícího policejního pracovníka. Právní obory na akademii nejsou hlavní náplní studia, obsah a rozsah výuky nemůže být rovnocenný s obsahem a rozsahem jednotlivých právních oborů na vysoké škole specializované na výuku práva, na níž je studium práva hlavním, tedy stěžejním studijním oborem,“ prohlásil mluvčí NS Petr Knötig.

Podobně rozhodl NS už před lety v případě absolventů fakulty veřejné bezpečnosti VŠ SNB. "Absolvent této školy nejen formálně, ale ani materiálně-právně nevyhovuje nárokům stanoveným v zákoně o advokacii, neboť obory vyučované na VŠ SNB se kryly s výukou na právnických fakultách jen zčásti a orientace a dimenze výuky, jakož i studijní požadavky, byly vedeny cílovými představami, jež se také lišily od profilace univerzálních právníků,“ dodal mluvčí.