Na otázku, zda jsou spokojeni se současnou politickou situací v České republice, odpovědělo celkem 92 procent dotázaných, že nikoliv (58 zcela nespokojeno, 34 spíše nespokojeno). Pouhé jedno procento dotázaných uvedlo, že je zcela spokojeno. Sedm procent je spíše spokojeno.

Spokojenost občanů s politickou situací v ČR podle STEM

Dotazovaní odpovídali na otázku, zda jsou spokojeni s politickou situací v ČR.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Takto extrémní čísla nastávala podle agentury vždy v době vážné vládní krize. Podobně tomu bylo například počátkem roku 1998 před vytvořením přechodné úřednické vlády, v době opoziční smlouvy a vzniku hnutí Děkujeme, odejděte na přelomu let 1999 a 2000 nebo při pádu Grossova kabinetu na jaře 2005.

Optimističtější výhled nepřináší ani otázka budoucího vývoje země. Podle 55 procent lidí se Česká republika vyvíjí špatným směrem, 37 procent se shoduje, že nesměřuje nikam, zatímco pouhých 8 procent soudí, že jde správným směrem. „Je to historicky vůbec nejhorší poměr od roku 1995, kdy STEM začal tuto otázku pokládat,“ komentuje výsledek agentura.