„Ochránce kritizoval některé projevy excesivního omezování kontaktů dětských pacientů s rodiči,“ stojí ve zprávě za rok 2011. Ombudsman zásadně nesouhlasí s vyloučením kontaktu dítěte s rodiči nebo jeho zprostředkováním jen pomocí prostředníka, jak tomu bylo v jednom z navštívených zařízení.

V jiném zase mohly děti přijímat hovory pouze prostřednictvím jediného telefonu, na němž se během jedné vyhrazené hodiny mělo vystřídat 25 pacientů.

Ombudsman zkritizoval také plošný zákaz mobilních telefonů v některých zařízeních. „Neztotožnil se s jeho terapeutickým zdůvodněním a doporučil zajistit dětem místo pro bezpečné deponování telefonů a možnost denně je používat,“ uvádí zpráva.

Varvařovský se pozastavil také nad skutečností, že zařízení příliš nedbají na to, zda byl souhlas s přijetím do péče získán od zákonného zástupce, který byl na místě přítomen, a byl tedy zároveň informován o některých okolnostech hospitalizace. „Pokud zákonný zástupce přítomen nebyl, zdravotnická zařízení nezajišťují aktivně jeho informování, nýbrž pouze čekají, zda se bude zajímat. O informovanosti takových souhlasů ochránce pochybuje,“ stojí ve zprávě.