EU je projektem bez budoucnosti podle 52 procent lidí. Dalších 35 věří, že Unie má další potenciál a 13 procent veřejnosti nemá na věc konkrétní názor. Optimisty jsou zejména mladí lidé, občané s vyšším vzděláním a ti, kteří mají středovou či pravicovou orientaci.

Názory na posilování integrace v rámci EU vnímá česká veřejnost nejednoznačně. Největší skupina (40 procent) má za to, že míra integrace by měla zůstat na nynější úrovni. Pro další posilování integrace se vyslovilo 19 procent občanů, zatímco opačný postoj zaujímá 23 procent Čechů. Zbývajících 18 procent dotázaných neví. "Prointegrační" postoj mají nejčastěji lidé do 29 let, sympatizanti pravice a ti, kteří vnímají vlastní životní úroveň jako dobrou.

Důvěra v budoucnost evropského projektu (v procentech)
 ano
 ne nevím
Má projekt sjednocené Evropy budoucnost?35
52 13
zdroj: CVVM

Veřejnost byla dotazována rovněž na to, zda by ČR měla dále posilovat své zapojení v rámci EU. Z průzkumu plyne, že 41 procent Čechů by ponechalo zapojení země na stávající úrovni. Dalších 22 procent lidí by zapojení rádo posílilo, zatímco 24 procent by preferovalo menší míru zapojení v rámci Unie.