Zařazení Čechů do průzkumu je záměrné, neboť slouží ke srovnání s ostatními. K hodnocení byla použita sedmibodová stupnice, přičemž známka jedna značí "velmi sympatičtí", čtyřka neutrální vztah a  sedmičky "velmi nesympatičtí".

Vítězní Češi vyšli z hodnocení  s průměrem 1,93, Slováci se dostali na hodnocení 2,13. S odstupem na pomyslné třetí příčce následují Poláci, kteří dostali průměrné hodnocení 2,96.

S průměrem přes tři se na dalších příčkách umístili Židé (3,3), Řekové (3,48), Němci (3,58), Maďaři (3,71) a Bulhaři (3,86). Také u těchto národností lze hovořit o převládajících sympatiích.

Nejhorší vztah je k Romům

Neutrální postoj Češi zaujímají k Srbům (4,02), Vietnamcům (4,02), Rusům (4,07), Číňanům (4,16), Rumunům (4,55), Ukrajincům (4,64) a Albáncům (4,75).

Do průzkumu byla zahrnuta etnika žijící v ČR, vztah k obyvatelům západoevropských států se nezkoumal.

Na chvostu žebříčku se s průměrnou známkou 5,69 odpovídající hodnocení "spíše nesympatičtí" umístili Romové.

"Podrobnější analýza ukázala, že lidé ve veku 30 až 44 let vyjadřují častěji sympatie ve vztahu k Němcům. Podle vzdělání absolventi vysokých škol pociťují relativně méně často antipatie vůči Bulharům," ukázalo mimo jiné šetření.

Vztah k národnostním skupinám žijícím v ČR
Češi1,93
Slováci 2,16
Poláci 2,96
Židé3,30
Řekové3,48
Němci
3,58
Maďaři 3,71
Bulhaři3,86
Srbové 4,02
Vietnamci4,02
Rusové4,07
Číňané
4,16
Rumuni4,55
Ukrajinci4,64
Albánci 4,75
Romové5,69
zdroj: CVVM
Respondenti své sympatie či antipatie vyjadřovali pomocí sedmibodové škály, na které bod 1 znamenal „velmi sympatičtí“, 2 „sympatičtí“, 3 „spíše sympatičtí“, 4 „ani sympatičtí, ani nesympatičtí“, 5 „spíše nesympatičtí“, 6 „sympatičtí“ a 7 „velmi nesympatičtí“.