Ministr Leoš Heger přijetí nových norem kvitoval. Podle něj přinesou zákony pacientům řadu změn k lepšímu. Lékaři a pacienti naopak hovoří o právní nejistotě, výklad řady ustanovení je podle nich nejasný.

Od 1. dubna začíná mimo jiné platit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Díky ní budou nyní pojišťovny hradit dívkám od 13 do 14 let věku očkování proti rakovině děložního čípku. Dívky si budou moci vybrat ze dvou vakcín, z nichž jednu mají pojišťovny hradit plně.

Pacienti budou muset spolupracovat

Pacienti budou také nově moci určit, zda chtějí být oživováni, když už o sobě nedokážou rozhodovat. Novinkou je i souhlas obou rodičů s léčbou dětí, což se v poslední době setkalo s kritikou zejména kvůli možným komplikacím v případě neúplných rodin.

Poprvé je také dána povinnost pro pacienty projevovat součinnost s poskytováním péče, řídit se pokyny lékaře a dodržovat léčebný režim. Svaz pacientů tvrdí, že lékaři tak dostanou možnost zbavit se nepohodlného pacienta.

Pro zdravotnická zařízení znamenají nové zákony řadu povinností a zřejmě i komplikací. Problémy lze očekávat i s úhradami, které v souvislosti s novými právy vzniknou. Pacient třeba před zásadní operací má právo na názor druhého odborníka. Není jasné, kdo ho zaplatí. Má také právo, aby zpráva o jeho zdravotním stavu byla předána jeho praktikovi, není ale stanoveno, kdo to zaplatí.