Pane předsedo poslaneckého klubu ČSSD, to byl nápad klubu, nebo sólo akce vašeho člena Dolejše, který tento týden zablokoval jednání komise pro kontrolu BIS s šéfem kontrarozvědky kvůli kauze odposlechů? S odůvodněním, že členem komise je véčkař David Kádner spojený s ABL.

Byl to nápad a návrh Richarda Dolejše jako předsedy. Na druhé straně musím říct, že to plně podporuji. Pokud se komise zabývá tak závažnou věcí, jako je možné propojení politiků a lobbistů nebo případné úniky informací z BIS do ABL, nelze připustit, aby takovému jednání byl přítomen bývalý zaměstnanec ABL a velmi blízký člověk Víta Bárty.
Pokud to chce pan premiér a koalice tolerovat, tak tím přebírají odpovědnost. My jsme řekli, že to tolerovat nechceme. Navrhli jsme, aby koalice svého zástupce v komisi vyměnila, nebo aby se tohoto konkrétního jednání pan Kádner neúčastnil. Teď je odpovědnost na straně toho, kdo má většinu, to jest na koalici.

Jaký je rozdíl v tom, jestli v komisi sedí Kádner nebo jiný véčkař při praktikách jejich strany, kdy bez Bárty se nic nehne a o všem musí být informován?

Doufám, že každý jiný člen si uvědomí dopady toho, co znamená porušení zákona mlčenlivosti ve vztahu k dané věci.

V čem je Kádner ve střetu zájmů?

V tom, že byl, nebo možná ještě je, zaměstnancem ABL...

A jak říká Radek John, byl šéfem ostrahy, která hlídala, aby lidi nekradli v samoobsluze konzervy.

To může říkat Radek John. My jsme mnohokrát od Víta Bárty slyšeli, že ABL nikoho nesledovala, a pak se zjistil opak. Takže v tuto chvíli každý, kdo je propojen s ABL nebo s Bártou, je bezpečnostním rizikem pro tento stát. Koneckonců i proto pan premiér kdysi řekl, že musí John odejít z ministerstva vnitra. Platí-li tato premisa, netýká se to jen Johna na vnitru, ale i Kádnera v komisi pro kontrolu BIS.

Není náhodou v zákoně napsáno, že pokud je někdo ve střetu zájmů, stačí, že to oznámí, ale z jednání nemůže být vyloučen?

Pan Kádner žádný takový střet neoznámil. Proto to bude řešit mandátový a imunitní výbor.

Chystáte se podat podnět?

To je na předsedovi komise a řekl bych, že jak se situace vyvinula, bude tento podnět podán.

Přece vám ale musí být jasné, že předseda komise nemůže bránit jinému poslanci ve výkonu jeho funkce, byť si o něm myslí cokoli. Není přece jeho nadřízeným.

Předseda určitě není nadřízený, stejně jako paní předsedkyně Sněmovny Němcová není nadřízená poslancům. Ale existují meze, za které poslanec nemůže jít. Ne vždy má většina pravdu. Jestliže většina zvolila pana Kádnera, tak to ještě neznamená, že by ostatní měli mlčky přihlížet. Je dobře, že pan Dolejš na to upozornil a dal koalici čas na změnu v komisi, případně na přesvědčení pana Kádnera, že jeho účast je naprosto nevhodná. Jestli se rozhodnou toto nevyužít, pak nezbyde než ten proces dokončit.

Jak?

Buď odvolat předsedu komise z funkce, nebo ho přehlasovat.

Jak dlouho chcete jednání komise blokovat? ODS žádá její urychlené svolání, protože jde o závažnou věc, a problém v Kádnerovi nevidí.

Nechceme jednání komise blokovat. Naopak. Na rozdíl od koaličních stran máme zájem na tom, aby pravda vyšla najevo, a budeme se rádi pana ředitele Langa ptát, jak bylo naloženo s informacemi BIS, případně zda měla informace o pražských kmotrech a sdělila je předsedovi vlády.

V minulém volebním období jste byl předsedou této komise, jste tedy přesvědčen, že se její členové při poměrně omezených pravomocích mohou takových odpovědí dočkat?

Určitě to možné je, ale vždy záleží na ochotě ředitele a postoji premiéra. Pokud by premiér dal pokyn řediteli služby, může být jeho ochota vypovídat před komisí větší. To je první problém.

Druhý je, že členové komise mohou zjistit, zda informace ze služby unikly. Ale je pravda, že pokud zde bude tento model parlamentní kontroly, tak komise bude závislá na vedení služby a rozhodně nebude schopna získat všechny informace.

Není náhodou motivací soc. dem. při blokování jednání komise nervozita, že by mohlo vyjít najevo, že i její členové se dostali do hledáčku tajné služby?

Z toho rozhodně nervózní nejsem. Není důvod, aby byla soc. dem. spojována s kmotry z Prahy, s panem Janouškem a dalšími. V době, o které hovoříme, byla sociální demokracie v Praze v opozici. V tuto chvíli je jednoznačné, že tím hlavním problémem byli pánové Bém a Janoušek.

V odposleších ale zazněla Janouškova slova, že musí některé věci probrat s vaším členem a poslancem Petrem Hulinským.

Několikrát jsem řekl, že pozici Petra Hulinského to komplikuje. Určitě se na toto téma na grémiu soc. dem. budeme bavit. Určitě se ho budeme ptát, jestli s Janouškem někdy spolupracoval nebo s ním některé věci konzultoval. Ale nemyslím si, že lze srovnávat v tuto chvíli Petra Hulinského a Pavla Béma.

Venku je ale jen část odposlechů.

To jsou zatím jen čiré spekulace. Proto jsme pro, aby vláda a BIS všechny svazky týkající se lobbistů a ovlivňování politiky odtajnily. To je nejpoctivější přístup. Musí platit princip padni komu padni.

To myslíte vážně? Vždyť vám musí být jasné, že tajná služba by nikdy nemohla na něco takového přistoupit. Proto je tajná.

Dovedu si to představit, pokud se ty věci děly v minulých letech. Dnes jsme úplně někde jinde. Pokud by informace mohly vnést světlo do toho, co se dělo, pak nevidím důvod, proč by měly být tajeny.

Celý rozhovor čtěte v sobotním vydání deníku Právo