Dvořáková v diskusi uvedla, že AK je nekorumpovatelná, ale připustila, že je omylná. Když se pak mladík v sále představil coby student plzeňských práv, začaly se za ním všechny hlavy v sále otáčet.

Pražští studenti totiž týž den před fakultou uspořádali happening na protest proti nestandardnímu zákroku ministra školství Josefa Dobeše (VV), který prolomil verdikt AK a prodloužil Plzni akreditaci o čtyři roky.

„Já mám vážné obavy, pane kolego, že to rozhodnutí nebylo omylem,“ odpověděla Dvořáková, načež sálem zaburácel smích a aplaus. Dvořáková ale přítomné mírnila s tím, že studenti v Plzni jsou ve složité situaci.

„S plzeňskými právy jsem strávila intenzivní tři roky a nemám dojem, že bych byla tím, kdo se tam snažil do toho jít razantně, spíše tam byla vždy snaha pomoci,“ řekla. Co se týče omylnosti AK, komisaři podle ní pečlivě přezkoumávají odvolání, která často vedou i k opravě původního verdiktu.

Dvořáková odmítla politickou kariéru

Mladíka ujistila, že veškeré kroky komise jsou vyvěšeny na webu, a zdůraznila, že AK byla ochotna se situací plzeňských práv zabývat ještě v dubnu, červnu a září. Pokud by se pro studenty nenašlo náhradní řešení, kde by mohli dostudovat, byla připravena přijmout kroky, které by umožnily studentům s omezenou akreditací dostudovat v Plzni.

Student se také zajímal, zda má Dvořáková v senátních či prezidentských volbách politické ambice. „Do politiky nechci a vstupovat do ní nebudu. Nebavilo by mě to, a říct mi někdo, že budu prezidentem, tak to raději emigruju,“ uvedla politoložka.