Normu v lednu přijala Sněmovna ve znění pozměňovacích návrhů schválených Senátem. Zákon soustředí do jednoho předpisu podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Prezident má za to, že zákon přinese nejen nové náklady pro rozpočet, ale rovněž zdraží energie. "A to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout," dodal prezident v odůvodnění svého kroku, které poslal předsedkyni Sněmovny Miroslavě Němcové (ODS).

"Zahrnutím biometanu mezi podporované zdroje může zákon vážně zhoršit životní prostředí u nás, protože nejspíše povede k masivnímu dovozu odpadů z celé Evropy, aby u nás mohly zahnívat a vytvářet tím biometan," míní prezident. Zákon je podle Klause navíc kvůli senátním změnám nekvalitně zpracovaný.

Máte šanci věc napravit, doufá Klaus

Klaus připomněl, že stát se nyní potýká s důsledky neuvážené podpory solární energie.  "Zdražila energii, zatížila daňové poplatníky, způsobila zabrání ohromných ploch zemědělské půdy a nastolila neřešitelný problém, co udělat s vysloužilými slunečními kolektory," připomněla hlava státu.

"Snažíme se pět minut po dvanácté tento problém napravit, ale škody již byly napáchány. Máme nyní možnost podobnou chybu neudělat a před dalším skokem do neznáma se zastavit a znovu jej zvážit. Rád bych umožnil Poslanecké sněmovně, aby takovou příležitost ještě dostala," uzavřel prezident.