Drábek chce vedle omezení dávek šetřit i na provozních výdajích. Ve svém resortu by měl ministr podle návrhů ušetřit v tomto roce celkem asi 3,8 miliardy korun.

Tři z celkových 80 miliard na dávkách a podporách je podle Drábka možné ušetřit díky "důslednému vyžadování podmínek", veřejné službě či kontrole v systému docházky nezaměstnaných. Ministr uvedl, že převedením vyplácení všech dávek z radnic do úřadů práce může stát vydávání příspěvků a podpor lépe sledovat.

"Myslím si, že ten cíl je dosažitelný. Je to otázka dalších měsíců. Takové je zadání, které já respektuji, při jednáních jsem se k němu přihlásil," uvedl Drábek.

Ministerstvo se chce soustředit na adresné vyplácení podpor, zpřísnění postupu proti zaměstnávání načerno a zefektivnění výdajů na informační systémy. Propouštění úředníků Drábek nepředpokládá.

Poslankyně ODS Lenka Kohoutová v reakci na ministrovo vystoupení uvedla, že nepovažuje Drábkem zmiňované úspory za reálné. Očekává, že ministerstvo zveřejní veškeré smlouvy a jejich dodatky, aby bylo zřejmé, na kolik přesně přijde zavádění nového systému, od něhož si ministr slibuje úspory.