„V této záležitosti se vedla na základě verdiktů Akreditační komise dvě správní řízení, která byla pozastavena, dokud se nerozhodne o akreditaci pro magisterský obor,“ řekla Právu po jednání vedení Západočeské univerzity (ZČU) její mluvčí Kamila Kvapilová.

„Očekáváme, že ve zmíněných správních řízeních rozhodne ministerstvo v nejbližší době, snad ještě tento týden,“ dodala Kvapilová.

Páteční rozhodnutí ministerstva školství o prodloužení akreditace pro právnickou fakultu vnímá vedení Západočeské univerzity jako lidsky vstřícný krok ke stávajícím studentům fakulty, který jim umožní pokračovat ve studiu v Plzni.[celá zpráva]

„Toto rozhodnutí je v souladu s dřívějším usnesením Akademického senátu a Správní rady ZČU, které podpořily vedení univerzity ve snaze zabezpečit dostudování studentů a minimalizovat negativní finanční a další dopady na studenty i na jejich rodiny,“ připomněla Kvapilová. Univerzita předpokládá, že ministerstvo rozhodlo z právního hlediska správně.