Vidět je rovněž ztráta sympatií v meziročním srovnání. Zatímco loni v únoru bylo s vládním programem nespokojeno pouze 51 procent lidí, aktuálně je to 59 procent.

Jestliže loni bylo s činností vlády nespokojeno 66 procent lidí, nyní je to již 79 procent občanů. Podobně se vláda v očích lidí pohoršila ohledně personálního složení  a komunikace s veřejností.

Spokojenost s vládou premiéra Petra Nečase (v procentech)
 spokojeno
nespokojeno
s programem
28
59
s činností
16
79
s komunikací
17
77
s lidmi ve vládě
12
83
s osobou předsedy
28
65
 * dopočet do 100 procent představují ti, kteří uvedli možnost "nevím"
 zdroj: CVVM

Tristního výsledku dosáhla vláda i ve srovnání s předchozími kabinety. V očích veřejnosti si v minulosti nejlépe vedly kabinety nestranických premiérů (Josefa Tošovského, Jana Fischera), u nichž převládala v očích veřejnosti spokojenost s prací.

Nespokojenost naopak byla s vládou premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) v roce 2004 (75 procent) či Mirka Topolánka (ODS) v roce 2007 (61 procent). Nespokojenost s nynějším kabinetem je však momentálně ve všech sledovaných otázkách nejvyšší. Jak agentura připomněla, je prezentované srovnání vlád a premiérů pouze ilustrativní "a nelze z něj soudit, která vláda je či byla celkově úspěšnější".

Spokojenost s činností vlád (v procentech)
 spokojeno
nespokojeno
vláda P. Nečase (2/2012)16
79
vláda P. Nečase (2/2011)
26
66
vláda J. Fischera (1/2010)
66
24
vláda M. Topolánka (2/2007)
23
61
vláda J. Paroubka (6/2005)
40
40
vláda V. Špidly (1/2004)
20
75
vláda V. Špidly (9/2002)48
41
vláda M. Zemana (2/1999)
30
43
vláda J. Tošovského (2/1998)
35
16
  * dopočet do 100 procent představují ti, kteří uvedli možnost "nevím"
 zdroj: CVVM