Město má nyní k dispozici dvě analýzy jednu od firmy Foster Bohemia, kterou si nechalo zhotovit samo a druhou od dodavatele stavby akciové společnosti OHL ŽS.

„Advokátní kancelář, na níž se město obrátilo, doporučuje nejdříve se pokusit s dodavatelem domluvit, a nechat si vyhotovit další expertízu týkající se výskytu azbestu,“ konstatoval Calta, neboť obě analýzy operují pouze s předpoklady a nestanovují jasného viníka.

Navíc, jak Calta připomněl, samotná firma Foster Bohemia doporučila městu obrátit se ještě na soudního znalce, který by měl jasně definovat, kdo únik azbestových vláken během rekonstrukce zavinil. Opatrnost v jednání připouští i primátor. Město od okamžiku, kdy má obě zmíněná stanoviska k dispozici, s OHL ŽS nejednalo. Nechce proto předbíhat, co se stane po chystané schůzce.

Všichni se bojí nekonečných soudů

Opozice považuje jednání vedení města za málo razantní. „Od samého počátku, kdy problémy s azbestovými mikrovlákny dostaly na veřejnost, se ukazuje, že současnému vedení radnice jde více o sebe než o děti a učitele. Primátor i náměstek od počátku mlží a nejednají s veřejností otevřeně. Řešení spojené s firmou Foster Bohemia, považují občanští demokraté za předražené a navíc nedostatečné,“ zdůraznil člen kontrolního výboru zastupitelstva Petr Maroš (ODS).  Obává se, že vše skončí nekonečně dlouhým soudním sporem.

Soudní tahanice nevylučuje ani primátor. „Pokud by město do soudního sporu šlo, bude nutné mít soudně znalecký posudek. Půjde o bitvu několika soudních znalců, a pokud se město s dodavatelem nedohodnou smírnou cestou, může trvat spor několik let. Otázka, kdy se část oněch šestnácti miliónů do rozpočtu vrátí, je v tuto chvíli nezodpověditelná,“ řekl Právu Thoma.

Město si nyní nechává prostřednictvím právníka vyhotovit vyzývající dopis, jenž OHL zašle, aby bylo jasně definováno, o čem bude s firmou jednat a za jakých podmínek.