"Soud se domnívá, že důvody, které nejvyšší státní zástupce (Pavel Zeman) formuloval ve svém návrhu na odvolání, nejsou dostatečné na to, aby byl JUDr. Rampula odvolán ze své funkce," uvedla Ludvíková. Podrobnostmi se podle ní nyní zabývají experti ministerstva. Úřadu se prý naopak vyplatila opatrnost při vedení správního řízení, protože podle senátu byla procesní stránka v pořádku.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Soud zrušil Pospíšilovo rozhodnutí v pátek. Verdikt nabude právní moci poté, co ho obdrží i Rampula. Ten zatím rozhodnutí soudu podle svých slov neobdržel. „Stále na to čekám, zatím mi nic doručeno nebylo,“ řekl Právu Rampula. Rychlejší průběh doručování ve vztahu k ministerstvu může být dán tím, že úřad na rozdíl od Rampulova právníka využívá internetovou datovou schránku.

Ministr může proti rozhodnutí podat do dvou týdnů od doručení kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek.

Rampula se podle ministerstva dopustil chyb

Pospíšil zbavil Rampulu funkce loni v říjnu. Šéf pražských žalobců podle jeho tehdejšího vyjádření porušil zákon a "ne vždy se choval, aby nevznikaly důvodné pochybnosti o jeho nestrannosti". Zbavit ho funkce tak prý bylo správné nejen z právního pohledu, ale i věcného a morálního.

Rampula podle ministra například pochybil, když vydal své podřízené "řádně neodůvodněný" pokyn, aby se neodvolala v kauze tunelování Investiční a poštovní banky (IPB). Dalším důvodem jeho odvolání bylo to, že ve více případech údajně nereagoval na chybná rozhodnutí podřízených státních zástupců. Rampula podal proti svému odvolání žalobu.

Pražské vrchní státní zastupitelství vede od listopadu dočasně Stanislav Mečl.