Oběti trestných činů budou mít podle návrhu právo získat odbornou právní pomoc, požádat o citlivé zacházení, dostat krátkodobou ochranu či peněžitou pomoc. Normu musí ještě projednat a schválit parlament a podepsat prezident.

Dosud neexistoval právní předpis, který by uspokojivě upravoval, jakým způsobem se mají k obětem chovat policisté, státní zástupci a další lidé, kteří s nimi přijdou během případu do styku. Snahou normy je i sjednotit roztříštěné právní úpravy a jasně definovat práva poškozených.

Podle nové normy budou mít povinnost "respektovat osobnost a důstojnost oběti, přistupovat k ní zdvořile a šetrně a podle možností jí vycházet vstříc". Poškozený pak bude mít nárok nejen na zastupování zmocněncem, ale i na doprovod důvěrníka.

Konfrontaci s pachatelem půjde odmítnout

Oběť bude moci požádat, aby se při výsleších ani jindy nemusela setkat s pachatelem. Bude si také moci zvolit, že chce být vyslechnuta osobou stejného či opačného pohlaví. To má ochránit zejména oběti znásilnění, sexuálního nátlaku, obchodování s lidmi a dalších trestných činů zasahujících do lidské důstojnosti. Policisté budou mít povinnost poškozené o jejich právech a možnostech informovat.

Norma zároveň rozšiřuje okruh trestných činů, jejichž oběti budou moci požádat o peněžitou pomoc od státu. V současné době to lze jen tehdy, pokud pachatel způsobí někomu újmu na zdraví nebo smrt. Nově budou moci využít pomoci také oběti znásilnění, sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, kuplířství či zločinů spojených s pornografií. Prvotní náhrada škody se má oproti současnosti zvýšit.

Majetek zločinců by mohl pomoci obětem

Až v Poslanecké sněmovně se zřejmě rozhodne, zda budou do zákona zařazena ustanovení, podle nichž by oběti mohly dostat majetek zabavený zločincům nebo výnosy z jejich trestné činnosti. [celá zpráva]

Zlepšit by se na základě nové právní úpravy mělo také postavení organizací, které obětem pomáhají. Po akreditaci u ministerstva spravedlnosti by mohly dostávat od státu peníze.

Rozpočet by tyto příspěvky měly podle dřívějšího vyjádření ministra spravedlnosti přijít zhruba na deset miliónů korun. Místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier v polovině loňského roku uvedl, že zákon by mohl najít podporu i u sociálních demokratů.