Daniel Chytil z ČSÚ konstatoval, že v ČR žilo na 124 tisíc Ukrajinců, 72 tisíc Slováků a 60 tisíc občanů Vietnamu. Tyto tři národnosti představují 60 procent všech cizinců. Nejčastěji zde mají trvalý pobyt Vietnamci a Ukrajinci.

Data o občanech ze zemí EU nejsou zcela přesná, protože ne všichni jsou při pobytu v ČR evidováni. Cizinci ze států EU tvoří zhruba třetinu všech cizinců. Největší podíl na tom mají Slováci.

Zatímco Ukrajinci jsou nejčastěji usídleni ve velkých městech a jejich okolí, Vietnamců je více v příhraničí s NěmeckemRakouskem.

Není bez zajímavosti, že více Ukrajinců než v ČR je pouze v Itálii a Německu. Občané Vietnamu jsou výrazněji zastoupeni pouze v Německu a v ČR.

Yana Leontiyeva z Akademie věd dodala, že cizinci v ČR mají podobnou strukturu vzdělání jako Češi a zhruba 15 procent z nich má vysokoškolské vzdělání. Často prý žijí v odloučení od dětí a jen někteří zde mají i své partnery.