„Hlavní město nerespektuje pravomocná rozhodnutí soudu a nemá přehled o svých závazcích. Ostatním dlužníkům by mělo jít příkladem, místo toho dává opakovaně najevo svou neúctu k právnímu systému,“ uvedla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová v tiskové zprávě.

Jakého dluhu se exekuce týká, nesdělila.

Zdroj Práva přiznal, že částka 6600 korun už byla uhrazena. „Částka sice již byla uhrazena, ale až po zahájení exekuce, a její náklady tak zůstávají neuhrazenou pohledávkou,“ vysvětlil Právu zdroj.

Mluvčí pražského magistrátu Tereza Krásenská doplnila, že by mohlo jít o spor ze srpna, v němž byl poslední závazek - odměna exekutorovi - uhrazen minulý týden.

S prvním případem věc nesouvisí

Exekutorská komora ve svém vyjádření neskrývala rozladění nad chováním magistrátu. Podle ní má město k hrazení svých závazků laxní přístup.

Pracovníci magistrátu prý včas nezareagovali na požadavky věřitele a k úhradě jistiny dluhu přistoupili až v den, kdy exekuční soud vydal usnesení o nařízení exekuce. „Soudní exekutor pouze doručil toto soudní usnesení katastru nemovitostí. Jde o jeho zákonnou doručovací povinnost. Vzhledem k administrativnímu zpoždění katastr tuto poznámku do své databáze dosud oficiálně nezaevidoval,“ vysvětlila mluvčí exekutorů.

Před dvěma týdny byl kvůli neuhrazenému dluhu také obstaven majetek města včetně například Karlova mostu nebo Obecního domu. Soud vydal rozhodnutí v pátek a úředníci až do pondělí nevěděli, čeho se exekuce týká a jaký dluh zapomněli uhradit. V pondělí vyšlo najevo, že jedna z úřednic zapomněla zaplatit 163 000 korun.

Exekutoři: mezi dlužníky nejsou rozdíly

Chybné jednání hlavního města Prahy je podle Exekutorské komory typickou ukázkou nízkého právního povědomí o principech exekučního řízení. Následky neakceptování rozsudků totiž nelze klást za vinu soudnímu exekutorovi, který mezi dlužníky nečiní rozdíly a postupuje přesně tak, jak mu ukládá zákon.

Poté, co povinný uhradí celou dlužnou částku, dojde k zastavení exekučního řízení, tedy i výmazu informativní poznámky z katastru nemovitostí.