Nedávno schválené zákony nastavily podmínky pro činnost porodních asistentek tak, aby nemohly svou praxi mimo nemocnice provozovat, a to pod hrozbou až miliónové pokuty pro asistentku.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FKNV) rozhodnutí soudu bere na vědomí. „Nicméně, FKNV musí dodržovat platnou legislativu, která prakticky neumožňuje vyhovět žádostem matek o porodní asistentky pro domácí porod,“ odpověděl na dotaz novinek mluvčí FKNV Lukáš Matýsek.

„Podle předpisů musí být porod veden v zařízení, které má odpovídající přístrojové a personální vybavení, což v domácích podmínkách zajistit nelze. Tento rozpor má řešit pracovní skupina při ministerstvu zdravotnictví,“ sdělila Novinkám mluvčí Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Štanclová.

"Soudy nevynášejí precedenty"

Podobně hovoří i mluvčí dalších státních nemocnic. „Nemůžeme ze zákona nikoho ze svých zaměstnanců nutit, aby odešel zajišťovat zdravotní péči mimo zdravotnické zařízení. Nic takového nemají porodní asistentky v nemocnici ani ve své pracovní smlouvě,“ uvedla mluvčí pražské motolské nemocnice Pavlína Danková, vůči jejíž nemocnici byl přelomový soudní verdikt adresován.

Podle mluvčího Nemocnice Na Bulovce Martina Šalka se verdikt týká konkrétního případu, žádosti ženy vůči motolské nemocnici. „Jelikož u nás není funkční precedentní systém, pro Nemocnici Na Bulovce nadále platí, že nemocnice musí poskytovat péči jen v prostorách, které splňují zákonem a vyhláškou stanovené parametry. Budou-li v tomto ohledu v budoucnosti pravidla nastaveny jinak, pak se pochopitelně přizpůsobíme,“ připustil Šalek.

Ministerstvo ale už dalo najevo, že žádnou novelu nechystá, ačkoli i Evropský soud vyžaduje, aby se práva matek ctila.

Evropa s domácím porodem problém nemá

Pražský soud nedávno uznal ženám nárok na pomoc porodní asistentky při domácím porodu a vycházel při tom právě i z rozhodnutí judikátu Evropského soudu pro lidská práva, který dává ženám právo na volbu místa porodu. Stát má podle něj povinnost zajistit vhodné podmínky. Na soud se obrátila žena, která chtěla porodit své třetí dítě doma. Byla zdravá, všechna vyšetření měla v pořádku, ale nemohla sehnat porodní asistentku, jelikož podle nových zákonů hrozí asistentkám při domácím porodu až miliónová pokuta. Žena proto požádala Fakultní nemocnici Motol, aby jí poskytla nemocniční porodní asistentku. Nemocnice to ale odmítla.

Jiný soud loni zase ženám přiznal právo rozhodnout, kdy a jak se o nezletilé dítě postarají. [celá zpráva]

Vláda proti domácím porodům dlouhodobě brojí s tím, že představují riziko pro matky i děti. Porodní asistentky, které jsou ochotny poskytnout péči při domácím porodu, se hájí, že například v Německu či Rakousku nikdo domácím porodům nebrání, pokud se jedná o plánovaný porod bez předpokladu komplikací. Dokládají to také studiemi západních zemí a Světové zdravotnické organizace.

V Česku je většina porodních asistentek zaměstnána na porodních klinikách, jejich profesní organizace porody doma nepodporuje. Skupina asistentek, která prosazuje porody doma, se snaží dosáhnout toho, aby vedení domácího porodu stát uznal a zdravotní pojišťovny jim za to platily. Dosud si ženy porodní asistentku pro domácí porod platily samy.