Česká konference rektorů i Rada vysokých škol s návrhem reforem, který počítá se zavedením školného i systémem půjček na vzdělávání, ostře nesouhlasí. Na jednání byla přijata rezoluce, v níž se účastníci dohodli, že pokud by byla reforma v této podobě přijata, došlo by i na demonstrace a stávky. Nejpozději by protestní akce odstartovaly v týdnu od 27. února. Své akce chtějí školy koordinovat.

"Důrazně varujeme vládu před přijetím těchto nebezpečných návrhů," stojí v usnesení. Materiály navržené vládou je podle akademické obce potřeba "smysluplně dopracovat". Jako celek jsou v nynější podobě nepřijatelné.

Demonstrace studentů vysokých škol

FOTO: Petr Horník, Právo

Rektor UK Václav Hampl dodal, že pro reformu VŠ by stačila novela vysokoškolského zákona.

Dobeš mluví o vyvolávání sociálních nepokojů

Ministerstvo nynější aktivity akademiků označilo za hysterii a Dobeš požádal Hampla o vysvětlení, proč "podněcuje k sociálním nepokojům". Hampl po jednání odmítl, že by se jednalo o podněcování k nepokojům je připraven ministra informovat. Odstoupit Dobeš nehodlá. "Ani nevím, co se stalo, odstoupil bych, kdybych selhal či něco zkazil," sdělil ministr Právu.

Demonstrace studentů vysokých škol

FOTO: Petr Horník, Právo

"Připravovaný zákon zcela zlikviduje samosprávný charakter akademické obce a zároveň i radikálně omezí vliv studentů na rozhodování vysokých škol. Školy přetvoří v instituce, které budou řízeny na základě libovůle politiků či komerčních zájmů, a prostřednictvím školného bude zaveden ekonomický cenzus," tvrdí iniciátoři pochodu.

Školy Dobešovy návrhy odmítají

UK je stejně jako Česká konference rektorů či Rada vysokých škol toho názoru, že školné v chystané podobě zadluží celou jednu generaci absolventů splácením školného. Návrh reformy odmítlo i 20 z 26 akademických senátů univerzit. Předsedové senátů vyzvali k peticím a stávkám.

Demonstrace studentů vysokých škol

FOTO: Petr Horník, Právo

Rektor Hampl soudí, že zákon o finanční pomoci studentů „je o přesunu peněz k finančním ústavům na úkor škol“. Za půjčky na školné by bankám totiž ručil stát a platil by za studenty úroky v průběhu studia, což by při statisících lidí byly miliardy.

Posluchače VŠ nadto zákon sváže se soukromými finančními ústavy, pokud si vezmou půjčku. Zavádí totiž povinnost, že student bude muset mít účet s fixací u jediné banky po dobu splácení, což může být klidně 20 let.