Systém DONEZ (Docházka nezaměstnaných) od loňského listopadu stanovuje pro některé lidi v evidenci úřadů práce dvakrát až třikrát týdně povinnou návštěvu České pošty, kde se musí ve stanovený čas hlásit u přepážky. Jde zejména o lidi, kteří jsou v evidenci opakovaně či o mladistvé. Systém má zamezit tomu, aby lidé pracovali načerno a pobírali přitom dávky.

„Ne vždy je příslušná pobočka, na níž se musí hlásit, v pěší vzdálenosti, takže jsou nuceni vynakládat další finanční prostředky za dopravu, což v jejich už tak obtížné sociální situaci představuje další zátěž,“ uvedl ve čtvrtek Varvařovského úřad s tím, že se setkal i s případem, kdy nezaměstnaný měsíčně projezdil i 2000 korun.

Termíny mohou kolidovat

Ombudsman má za to, že v některých případech by s ohledem na finanční situaci měli mít tito nezaměstnaní nárok na dávku, která by jim náklady na dopravu pokryla.

Lidé, kteří se na ochránce práv obracejí, argumentují i tím, že jim opakované a povinné návštěvy kontaktního místa zabraňují v hledání práce. Nezamlouvají se jim ani direktivně stanovené termíny návštěv, které systém automaticky generuje.

„Typicky se to týká lidí z obcí s horším dopravním spojením nebo rodičům, kterým systém neumožňuje posunout schůzku tak, aby například nekolidovala s vyzvedáváním dětí ze školy apod.,“ připomněl ombudsman.

Pokud by se nezaměstnaný vydal na delší cestu, měl by podle Varvařovského požádat o vyřazení ze systému a poté opět požádat o evidenci. „Pokud by šlo o přetržku kratší než jeden měsíc, bude plátcem zdravotního pojištění za uchazeče po tuto dobu stát,“ doplnil.

Lidé by rovněž měli ve vlastním zájmu schraňovat veškeré relevantní doklady, kterými by mohli doložit, proč se v určený čas nemohli na kontaktní místo dostavit.