Mnoho ředitelů mateřinek je totiž toho názoru, že už od 1. ledna 2012 bylo zpoplatněno opakování posledního ročníku. Platby se týkají tisíců dětí s odkladem povinné školní docházky.

Bez odkladu je tento ročník už řadu let zdarma. Jenže zákon od ledna stanoví, že bezplatnost je zaručena jen pro 12 měsíců. Z toho plyne, že při opakování tohoto posledního ročníku se už musí platit. A problém je odkdy.

Novela školského zákona, jež změnila kvůli nepozornosti poslanců nestandardně pravidla již v průběhu školního roku, pořádně mate ředitele. Někteří vybírají už od ledna, jíní se k tomu chystají logicky až od 1. září, tedy na začátku nového školního roku.

„Ano, nově od ledna vybíráme 950 korun měsíčně od rodičů těch dětí, které u nás od září 2011 opakují poslední ročník kvůli odkladu. Takový je teď zákon. Nikdo z rodičů se nad tím nepozastavoval,“ řekla včera Právu ředitelka pražské MŠ Španělská Jana Novotná.

Poslanci samozřejmě chtěli odložit účinnost bodu na 1. září 2012, ale jaksi se přehlédli a odložili něco jinéhoprávnička

Naopak ředitelka pražské MŠ Chmelová Soňa Málková sdělila: „V zákoně to není přesně dáno. Zatím jsem proto příslušné kroky neučinila. Ani rodiče se nepoptávali. Městská část též nevydala pokyn. Zkoušela jsem se informovat, ale nedostala jsem jednoznačnou odpověď.“

Málková se totiž domnívá, ostatně jako další oslovení ředitelé, že zákon má účinnost až od 1. září 2012, kdy začne nový školní rok. To je logická úvaha, potvrzují i právníci.

Nelze libovolně měnit pravidla v průběhu hry

Na problém Právo upozornil jeden z ředitelů dopisem, který zaslal i na ministerstvo školství. „Podle platného znění zákona bychom měli tyto poplatky vybírat již od 1. ledna. Ačkoliv nám je jasné, že původní myšlenka byla, podle části třetí této novely, až od 1. září 2012,“ píše.

Vysvětlil, že vývojem novely došlo k přečíslování, na což v rozpravě marně poukazovali někteří senátoři. Platnost dnem 1. září 2012 se nyní netýká bodu ve vztahu k předškolákům, ale jiného bodu, jenž pojednává o bezplatném ročníku pro zdravotně postižené žáky.

Chybu potvrzuje i samo ministerstvo. „Poslanci samozřejmě chtěli odložit účinnost bodu na 1. září 2012, ale jaksi se přehlédli a odložili něco jiného,“ uvedla v odpovědi, již má Právo k dispozici, právnička školství, jejíž identitu Právo zná.

I ta je přesvědčena, že nelze v průběhu školního roku měnit takto pravidla hry. „A rozhodně se přikláním k tomu, aby se až do konce tohoto školního roku nevybírala úplata za předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy ani v případě dětí, které již vyčerpaly nově stanovených 12 měsíců bezúplatnosti. Z toho by mohly být i soudní spory,“ uvedla.

Ředitelka brněnské MŠ Úvoz Bohumila Urbánková Právu sdělila, že postupují podle zákona. „Tudíž vybíráme poplatky od ledna. Jde o 480 korun měsíčně. Rodičům jsme dali složenky. Jak je poplatek vysoký, záleží na jednotlivých školkách.“


Odklad nově složitější
Dětí, kterých se platby týkají, jsou tisíce. Žádostí o odklad proti předloňsku přibylo o 5,4 procenta. K zápisu se loni dostavilo 125 703 dětí, žádost o odklad byla podána v 18 111 případech, to je 14,4 procenta zapisovaných dětí.
Podíl dětí s odkladem se pak ještě zvýšil. Do prvních tříd loni v září nastoupilo jen 101 tisíc dětí.
Česko jako jedna z mála zemí EU přihlíží při přijímaní dětí do školy kromě věku i k takzvané školní zralosti. Proto si při zápisech učitelky s malými „uchazeči“ povídají, děti musejí zvládnout jednoduché úkony, jako třeba zavázání tkaničky nebo navléknutí korálku.
Nově teď zákon stanoví, že odklad bude obtížnější než dosud. Musí jej doporučit jak příslušné školské poradenské zařízení, tak odborný lékař nebo klinický psycholog.