Základem je proto vědět, co si kupujete. Dobrým orientačním bodem jsou přitom přejímací značky. Tedy taková označení na výrobku, která dokládají jeho schválení Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva. „Na značce je vyobrazen lvíček s certifikátem. Dnes už ale na obalech prověřené zábavní pyrotechniky často najdete i označení Evropské unie, CE,“ uvedl kapitán Novák z pyrotechnické služby Policie ČR.

Tady ovšem pozor. Některé neschválené čínské výrobky mívají na obalu napodobeninu tohoto označení. Ta se liší pouze tím, že písmena C a E jsou těsně u sebe. Originální značka má mezi oběma znaky mezeru.

Označení pro výrobky schválené Evropskou unií.

Označení pro výrobky schválené Evropskou unií.

FOTO: Novinky

Podle Nováka jsou pak základními podmínkami pro bezpečnost při pořádání domácích ohňostrojů vyvarovat se velkého množství alkoholu, dodržovat vždy bezpečnou vzdálenost, a to nejen pro sebe, nýbrž i pro své sousedy a okolí. „Je také potřeba dívat se, co kde lítá, a pokud odpalujeme pyrotechniku větších rozměrů, vždy ji dobře ukotvit,“ dodává Novák.

Označení výrobků schválených Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

Označení výrobků schválených Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

FOTO: Novinky

Pokud se stane, že zábavní pyrotechnika nevybuchne, počkejte deset minut, než se k ní přiblížíte. Poté ji podle návodu zneškodněte. Většinou je zapotřebí zalít ji větším množstvím vody a poté zahrabat. Veškeré údaje o použití pyrotechniky musí být uvedeny v návodu přímo na obalu. Pokud nejsou, takový výrobek raději nekupujte.