Podle informací Práva je důvodem exekuce to, že svaz postižených sportovců dostal od svazu tělesné výchovy dotaci, využil ji sice k danému účelu, ale už ji podle ČSTV průkazně nevyúčtoval. Svaz tělesné výchovy chtěl peníze zpět, ty ale nedostal, a tak podal žalobu.

Tato suma je přitom pro svaz tělesně postižených, jenž je občanským sdružením se zhruba třemi tisíci členy, nad jeho možnosti a znamená obstavení účtu v bance. Měsíc co měsíc mu naskakují úroky z prodlení a odměny pro exekutora.

Samotný dluh vzniklý od května 2005 do března 2009 zatím činí 911 tisíc korun, k tomu úroky z prodlení přes 308 tisíc korun (8,8 % ročně), náklady na právníka 34 tisíc korun, odměna exekutorovi přes 188 tisíc korun, náhrady jeho výdajů ve výši 3500 korun a DPH přes 38 tisíc korun.

Proti rozsudku se odvolali

Jan Nevrkla, který předsedal ČSTPS v době, kdy problém vznikl, s nařízenou exekucí nesouhlasí: „Bylo proti ní podáno odvolání, čekáme na jeho výsledek a pevně věříme, že všechny odpovědné osoby v organizacích sportu a na ministerstvu školství se v novém roce chopí své odpovědnosti a začnou vyrovnávat všechny újmy způsobené svazu tělesně postižených sportovců dlouholetou diskriminací a nefinancováním.“

Celá kauza je podle Nevrkly „jedním z přímých důsledků neoprávněného upírání členství ČSTPS v Českém paralympijském výboru“.

Případy, kdy exekuci čelí i občanské sdružení, jsou v Česku poměrně ojedinělé. Ministerstvo spravedlnosti nezaznamenalo nárůst exekucí na občanská sdružení, spolky, zájmové či sportovní svazy. „S tímto druhem exekucí, ve kterých sdružení, svazy a obdobné spolky figurují coby povinní, se setkáváme velmi zřídka,“ potvrdil Právu David Tala z Exekutorského úřadu Přerov.

Na otázku, zda může exekuce postihnout i majetek dalších sdružení, pokud je sdružení členem nějaké zastřešující organizace, reagovala mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková s tím, že vyloučeno to zcela není, ale záleží na několika klíčových právních okolnostech.

„Podle ustanovení § 36 odst. 3) exekučního řádu lze provést exekuci proti jinému, než kdo je v rozhodnutí soudu o nařízení exekuce označen jako povinný, jen jestliže je prokázáno, že na něj přešla povinnost. Pokud je povinné občanské sdružení členem některé zastřešující organizací, jde o otázku stanov, případně jiného titulu, podle kterého by došlo k přechodu povinnosti,“ dodala Palečková.