V dopise, který má Právo k dispozici, mj. žádají urychlené zahájení asanace ZŠ Máj I, umožňující znovuotevření školy. Chtějí rovněž, aby s nimi začali seriózně jednat kompetentní zástupci města o způsobu řešení vzniklé havarijní situace.

„Nejsme spokojení se stávajícím stavem, kdy dodavatel, který nedodržel technologický postup (jinak by nedošlo k havarijní situaci) má pokračovat v další fázi zateplení. Požaduji jasné informace, kdo pochybil na straně dodavatele OHL ŽS a kdo pochybil na straně dozoru (město). Rodiče podají trestní oznámení na neznámého pachatele,“ stojí v dopise, který za nespokojené rodiče podepsal předseda Sdružení rodičů a přátel devítileté školy Radovan Pekárek.

Spolu s dopisem zaslal radním i výsledky ankety mezi rodiči, rodinnými příslušníky ale i školáky ZŠ Máj I. Postoj třídních důvěrníků, kteří požadují od města konkrétní, rychlé a účinné kroky, podpořilo 1007 podpisů. Pouze tři lidé vyjádřili s anketou nesouhlas.