"Paní předsedající jsem v naprosto nezvyklé situaci,“ oznámil Doktor a osvětlil, že pod řečništěm leží 500 korun českých.  „Věřte tomu, že já jsem je tam nenastražila,“ opáčila pobaveně Klasnová, které poslanec bankovku následně předal do úschovy.

„Vrátím je na konci školního roku respektive volebního období,“ dodala místopředsedkyně, které Doktor hlasitě přitakával. „Vyšetřete všechny, kteří tady byli přede mnou. Teď mě napadá, byl jsem tady dnes už jednou, tak jestli jsem to nebyl já,“ uvědomil si rozesmátý poslanec.

Poslanec Michal Doktor (ODS)

Poslanec Michal Doktor

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Následně už se Doktor věnoval zákonu o úpravě vlastnických vztahů k půdě, který byl právě projednáván. Schůze byla před čtvrtou hodinou přerušena, aby mohla zasednout vláda.