„Zvolme prezidenta, jehož nebude nutno spoutávat nejrůznějšími pojistkami. Prezidenta, který bude nutnost dohody a diskuse s politickými partnery ctít daleko nad rámec nyní navržených ústavních změn,“ vzkázal Fischer zástupcům koaličních stran a ČSSD, kteří se v úterý chystají jednat právě o přímé volbě.

Její schválení přitom komplikuje právě rozdílný pohled na úpravu pravomocí přímo voleného prezidenta. Změny prosazuje ČSSD, bez které nelze příslušnou ústavní změnu vedoucí k přímé volbě schválit.

Podporuje úsilí o přímou volbu

„Podporuji úsilí senátorů, poslanců a zástupců politických stran o přímou volbu. Ve smyslu řečeného nepovažuji změny prezidentských pravomocí za věc, na níž by měla jednání ztroskotat,“ uvedl Fischer.

Pokud strany svá prohlášeni myslí vážně, musí být podle něj také připraveny dospět k přijatelnému kompromisu. „Se změněnými pravomocemi, či beze změny, prezident by měl být volen občany a to je v této chvíli nejdůležitější,“ dodal s tím, že podporuje posílení ústavní odpovědnosti prezidenta. Tedy opatření, která mohou zahrnovat mj. omezení imunity na dobu výkonu mandátu.

ČSSD bude ještě před jednáním ladit postoje. „Chceme se poradit i s kolegy ze Senátu. Na rozdíl od ODS, která pravděpodobně negarantuje své senátory, bychom rádi hovořili za všechny,“ řekl včera Právu Jeroným Tejc, který má právě dnes nahradit ve funkci předsedy poslanců ČSSD Bohuslava Sobotku. Schůzky k přímé volbě se zúčastní společně.

Podle Tejce bude soc. dem. chtít uplatnit maximum ze svých návrhů, mezi kterými je omezení imunity přímo voleného prezidenta jen na funkční období nebo nutnost jmenovat členy bankovní rady se souhlasem Senátu, který nyní ovládá právě ČSSD.