Pane poslanče a předsedo pražské ODS, co říkáte na nejčastější interpretaci převratného dění v Praze z tohoto týdne, že jde o vítězství primátora Bohuslava Svobody a premiéra Petra Nečase nad kmotry, které jste reprezentoval vy?

Především chci říct, že jsem politikem, který vždy vedl transparentní, otevřenou politiku. Dlouhou dobu se snažím o to, aby ODS v Praze byla nejenom konsolidovaná, ale také aby se změnila její image. Já jsem nikdy v minulosti neseděl na pražském magistrátu, nikdy jsem nebyl v jakékoli pozici, kde bych rozhodoval o jediné koruně. Nebyl jsem nikdy součástí žádné výběrové komise, ničeho takového. Čili nikdy jsem nerozhodoval o veřejných prostředcích. Současně zodpovědně prohlašuji, že má rozhodnutí jsou čistě mými rozhodnutími, a jak mě všichni dobře znají, nikdy jsem se nenechal nikým za žádných okolností ovládat, a tak to i zůstane.

Můžete pro nezasvěcené popsat rozdíly mezi vaší a primátorovou skupinou v rámci pražské ODS, které jsou v zastupitelstvu v poměru jedenáct ku devíti ve váš prospěch?

Vlivem nejrůznějších střetů mezi ODS a sociální demokracií ve vedení města docházelo postupně k přerůstání těchto problémů dovnitř klubu zastupitelů. Začaly se tam tvořit různé skupiny lidí, kteří spolu názorově v určitých věcech nesouhlasily. Faktem však zůstává, že místo tolik potřebného sjednocování klubu primátorem Bohuslavem Svobodou spíš docházelo k stále větším a větším střetům a polarizaci, což vedlo dokonce až k velmi silným osobním animozitám.

Jakou roli v tom sehrál Bohuslav Svoboda?

Vstup primátora Svobody do ODS byl velmi zvláštní a mírně nestandardní. V tomto ohledu to byl vlivný člen pražské ODS Tomáš Hrdlička, který přišel se jménem pana docenta Svobody, který měl též historicky velmi dobré vztahy s šéfem pražské sociální demokracie Petrem Hulinským. Tehdy se určitá skupina lidí snažila prosadit, aby pan docent Svoboda byl dosazen do čela jedné z kandidátek v hlavním městě.

S Hrdličkou jste byl vždy spojován spíš vy.

S Tomášem Hrdličkou, v souvislosti s kterým si mimochodem nejsem vědom, že by se kdy dopustil čehokoli nezákonného, mne spojuje výhradně to, že jsme oba z Prahy 10 a oba jsme členy pražského vedení strany. Všichni, kdo mne znají, dobře vědí, že jsem se nikdy nikomu nepodřizoval a že nepatřím k lidem, kteří se nechají kýmkoli, ale kýmkoli, vodit. A to nikdy a za žádných okolností. Pokud se nemýlím, jednou z mála věcí, kdy jsem Hrdličkově vůli vyhověl, bylo, když v pražské ODS zcela nestandardně prosadil Bohuslava Svobodu do pozice lídra na pražského primátora. V ostatních případech po mně nikdy Tomáš Hrdlička nic nežádal a nic mi nikdy nedoporučoval. Vždy se choval jako jeden z ostatních členů vrcholného vedení ODS v Praze.

Právě o souvislosti s ekotendrem se mluvilo, když jste v pondělí odstartoval zemětřesení na magistrátu návrhem na vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD.

Zcela vylučuji tuto záležitost. Přece byl to primátor a rada, kteří měli a mají absolutní moc ve všech veřejných zakázkách ve městě. Současně podle mého názoru návrh na vypovězení koaliční smlouvy se sociálními demokraty by podle této interpretace musel být brán naopak, tedy právě jako snaha ukončit ekotendr. Znovu opakuji, že primátor měl nejenom právo, ale absolutní povinnost konat v případě jakýchkoli pochybností. A já se sám divím, že pochybnosti vznesl až ve chvíli, kdy koalice mezi ODS a sociální demokracií končila.

Proč jste se tak náhle rozhodl pro konec spolupráce se sociální demokracií?

Důvodů mého pro někoho možná překvapivého kroku a formy, jakou jsem zvolil, bylo několik. Objektivním důvodem byla dlouhodobá neschopnost lidí v ODS a ČSSD existovat spolu v koalici, která by byla funkční, bez neustálého dohadování, střetů a vzájemného obviňování.

Druhým objektivním důvodem byla skutečnost, že hlavní město se skutečně podle dosavadního návrhu rozpočtu řítí do obrovských finančních problémů. Pokládal jsem za povinnost na tuto skutečnost upozornit a hledat řešení.

Tím třetím důvodem byla situace uvnitř ODS. Řadu týdnů jsem věděl, že primátor Svoboda se snaží bez jakýchkoli konzultací a mandátu vyjednávat se zástupci TOP 09. Nedokáži dnes identifikovat, zda s částí TOP 09 nebo s TOP 09 jako celkem. Opakovaně jsem byl upozorňován, že existuje silné nebezpečí, že primátor vytvoří frakci uvnitř občanských demokratů a s několika lidmi se pokusí uzavřít koalici na pražské radnici s TOP 09. Také jsem byl upozorňován na riziko, že primátor opustí ODS a založí vlastní klub či dokonce přejde k TOP 09, což mi potvrzovala i řada lidí právě z této strany.

Proč podle vás primátor následně konal na vlastní pěst?

Jedním z důvodů musí být skutečnost, že chtěl naplnit sliby, které už dříve za zády pražské ODS učinil vůči TOP 09 nebo některým jejím představitelům. V případě, že by ta jednání probíhala standardním způsobem mezi oběma politickými stranami, obě by musely v určitých věcech ustupovat, v určitých věcech by bylo nutné dělat kompromisy, řada věcí by byla vyjednána ve prospěch ODS.

Takže dohoda vyjednaná Svobodou je podle vás pro ODS nevýhodná? Vždyť máte primátora, ačkoli vítězem voleb byla TOP 09.

Ze strany TOP 09 šlo o ultimátum – ber, nebo neber. Zatímco TOP 09 si své požadavky předem promyslela, ODS k tomu nedala šanci. V tuto chvíli nemluvím jenom o mocenském rozdělení, i když uzavřená smlouva obsahuje pouze mocenské rozdělení. To pro mě jako politika, který ví, že koaliční smlouva má obsahovat především programové priority, je poněkud nešťastné. Jsem přesvědčený, že o řadě věcí by bylo nutné daleko více diskutovat. Mám pocit, že primátor Svoboda se snaží od samého začátku obklopit se určitou skupinou lidí z TOP 09 a současně i určitou skupinou lidí z ODS a vytvářet jakési prazvláštní spojenectví mimo veškerá pravidla.

Plán na koalici s TOP 09 vznikal řadu měsíců za vašimi zády...

Ne jen za mými zády, za zády pražské ODS.

Svou roli sehrál například předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg i šéf ODS Petr Nečas. Bral jste to jako pokus o puč v pražské ODS?

Případnou roli pana ministra Schwarzenberga neumím komentovat, nicméně vím, že jeho role v tomto příběhu byla velmi silná. Myslím, že to je dlouhodobá snaha pokoušet se prostřednictvím různých lidí a různých skupin uvnitř ODS ovlivňovat dění v naší straně.

Co se týče pana premiéra Nečase, jeho pozice je úplně odlišná. Já jeho postoj naprosto chápu a také jsem s ním celou řadu věcí v průběhu celé krize konzultoval. Předseda Nečas udělal jedinou možnou správnou věc, kterou jsem udělal i já. Oba jsme učinili takové kroky, které zabránily rozštěpení pražské ODS, popřípadě odchodu primátora Svobody a jeho věrných ven ze strany nebo k TOP 09.

Sociální demokraté odmítají, že by porušovali koaliční smlouvu. Jsou už všechny mosty spáleny, nebo si ještě dovedete představit spolupráci?

Je potřeba férově říci, že ani ČSSD, ani ODS na sebe v rámci minulé koalice neudělaly žádnou neférovost. Na druhou stranu všichni musí vidět, že ta spolupráce byla poznamenána řadou střetů, které narušovaly nejenom chod města, ale odrážely se i dovnitř obou stran.

Opakovaně jsem si přečetl v médiích spekulaci, že mé pondělní rozhodnutí legitimizovat zákulisní konání primátora bylo vedeno snahou primátora odstranit. Tuto věc jednoznačně popírám. Docent Svoboda, ač s ním v celé řadě věcí nesouhlasím a v řadě ohledů moji důvěru ztratil, ve všech mých úvahách vždy figuroval na pozici pražského primátora.

Byl jsem to já, kdo části ODS před rokem ustoupil a přistoupil k tomuto nestandardnímu plánu. Byl jsem to já, kdo podporoval docenta Svobodu v tom, aby byl primátorem, protože v koalici s TOP 09 by jím před rokem nebyl, tím by tehdy byl Zdeněk Tůma. Kdo by uvažoval, byť jen teoreticky, o možnosti znovuuzavření koalice se sociálními demokraty, musel by být politický blázen. V podstatě zbývala šance uzavřít jakýmikoli způsobem koalici s TOP 09, nebo bychom skončili v opozici.

Celý rozhovor naleznete v sobotním vydání deníku Právo