„Podle neoficiální informace pracovníků Zdravotnického ústavu z pátku 25. listopadu byla během kontrolního měření provedeného ve dnech 1. až 4. listopadu na několika místech obou májských základních škol údajně zjištěna nadlimitní hodnota minerálních a azbestových vláken. Na základě této skutečnosti se město jako zřizovatel obou škol rozhodlo preventivně přerušit jejich provoz,“ konstatoval Podhola.

Dodal, že vedení města uložilo ředitelům škol zajistit náhradní program a výuku, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví dětí, pedagogického sboru i dalších zaměstnanců škol.

V případě, že se informace o překročení hraničního limitu potvrdí, přistoupí město neprodleně k takovým sanačním a preventivním opatřením, která naprosto vyloučí nadlimitní přítomnost respirabilních vláken v objektech obou škol. „O situaci budou okamžitě prostřednictvím ředitelů ZŠ Máj I a ZŠ Máj II informováni třídní učitelé působící v obou školách i ředitelé základní školy waldorfské a soukromé základní umělecké školy, kteří uvedené prostory rovněž užívají,“ zdůraznil náměstek primátora.

Tajemník primátora Michal Bosák v této souvislosti dodal, že v pondělí 28. listopadu bude pro všechny žáky zajištěn náhradní program mimo prostory škol. Informace ohledně průběhu výuky respektive náhradního programu v dalších dnech obdrží rodiče v pondělí 28. listopadu. Týž den se také uskuteční další jednání vedení města s řediteli škol a veřejnost bude o jeho výsledku neprodleně informována prostřednictvím médií a webových stránek města i všech tří uvedených škol.