„Ministerský rozpočet počítá se 6,1 miliardy korun, což je výrazně méně než tomu bylo ještě před několika lety, kdy se tato částka pohybovala na hranici 7,2 miliard korun, přitom náklady všude výrazně stoupají,“ konstatovala náměstkyně. Připomněla, že propad bude zřejmě dramatický, neboť ve zmíněné částce není zahrnut výpadek dalších 870 miliónů na služby, které byly dosud financovány formou příspěvků z Evropské unie, které postupně končí.

Chybí i 117 miliónů na výdaje do sociálních zařízení, která se budou transformovat například na tzv. chráněné bydlení, což bude výrazně dražší. Ministerstvo nevnímá ani požadavek odborů vyrovnat postupně mzdy zdravotních a sociálních pracovníků, což představuje další dvě miliardy korun.

Konkrétně v Jihočeském kraji bude v příštím roce chybět na chod sociálních ústavů a domovů pro seniory a preventivní služby bezmála 120 miliónů korun. Z komunitních plánů na sociální služby vyplývá, že bez rozvojových aktivit potřebuje kraj na příští rok 492 880 000 korun. K této částce by se měly blížit dotace z ministerstva práce a sociálních věcí, bohužel tomu zřejmě nebude.

Suma od státu nedosáhne ani úrovně letošního roku - 412 miliónů. V roce 2012 má činit pouhých 376 miliónů,“ konstatovala roztrpčeně náměstkyně. Zdůraznila, že kraj se bude snažit výpadek v maximální míře eliminovat a pokusí se dofinancovat chybějící peníze z vlastního rozpočtu a neziskovým organizacím v rámci možností pomoci formou grantů.