Zatímco s politickou situací bylo loni v říjnu spokojeno 30 procent lidí, aktuálně je to pouze 13 procent respondentů. I přes dlouhodobý pokles jde o nepatrné zlepšení, neboť ještě v červnu hodnotilo politickou situaci kladně pouze devět procent Čechů.

Markantní propady lze zaznamenat i u politických reprezentací. Činnost vlády hodnotí kladně 21 procent dotázaných, přičemž loni touto dobou se jednalo o 41 procent. Podobný propad zaznamenali i zákonodárci. Spokojeno s jejich prací je aktuálně 20 procent lidí, před rokem se jednalo o 37 procent veřejnosti.

Kladné hodnocení práce (v procentech)
 říjen 2010
říjen 2011
vláda
41
21
parlament
37
20
prezident
70
48
zdroj: STEM

Lépe veřejnost hodnotí práci prezidenta. Kladně na ni nahlíží 48 procent lidí. I zde je patrný propad, neboť ještě loni hodnotilo jeho práci kladně rovných 70 procent občanů.

Spokojenost s politickou situací (v procentech)
říjen 2010
červen 2011
říjen 2011
30
9
13
zdroj: STEM

Zatímco vládu i parlament hodnotí kladně vesměs pouze stoupenci ODSTOP 09, činnost hlavy státu vnímají kladně i lidé bez politických preferencí a zhruba třetina stoupenců levicových ČSSDKSČM.