Mítink po jeho oznámení magistrát zakázal kvůli obavám z násilností. Dělnická strana sociální spravedlnosti se následně domáhala zrušení zákazu žalobou. Tu ve čtvrtek ostravský krajský soud zamítl. „Soud se ztotožnil s názorem žalovaného (magistrátu), že právě na místě plánovaného shromáždění by zdraví účastníků shromáždění mohlo být ohroženo,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí Krajského soudu v Ostravě Lucie Böhmová. Mítink lze zakázat právě v případech, kdy je ohroženo zdraví lidí.

Havířovský magistrát ve svém rozhodnutí o zákazu akce uvedl, že se obává o zdraví účastníků mítinku i obyvatel města. „Shromáždění bylo svoláno na dobu, kdy jsou na různých místech republiky obdobné nepokoje, kdy se obyvatelé určitých částí obce cítí ohroženi tzv. nepřizpůsobivými a naopak jiné skupiny se cítí ohroženy zase těmito radikálními skupinami,“ uvádí se v rozhodnutí magistrátu.

O mítinku píšeme i v rubrice Vaše zprávy z regionů.

Vandas v úvodu řekl, že jde o petiční akci proti stěhování nepřizpůsobivých občanů do této lokality. Vedoucí odboru vnitřních věcí Leona Večeřová účastníky shromáždění vyzvala, aby se pokojně rozešli. Protože se do 10 minut se nerozešli, oznámila, že shromáždění je rozpuštěno. Vandas v řečnění pokračoval, za což mu v přestupkovém řízení hrozí za neuposlechnutí výzvy pokuta až 5000 korun. Stejně vysoká pokuta hrozí i ostatním účastníkům nepovoleného shromáždění za neuposlechnutí výzvu k rozchodu.

Police na místě nezasahovala.

V Šumbarku zvýšená kriminalita

Obyvatelé Šumbarku a další havířovské části Prostřední Suchá si stěžují na zvýšenou kriminalitu, nadměrný hluk, nepořádek i slovní či fyzické potyčky. Za jejich viníky označují nepřizpůsobivé obyvatele, hlavně Romy.

Podle policejních statistik kriminalita ve městě opravdu stoupla a radnice připravila sérii opatření, která mají situaci zlepšit. Primátor Zdeněk Osmanczyk (ČSSD) například lidem přislíbil, že město v problémových lokalitách posílí hlídky strážníků a zřídí v nich služebny.

Havířovští obyvatelé se také obávají toho, že společnost RPG Byty, která ve městě spravuje velké množství bytů, do nich bude stěhovat problémové nájemníky. Toto tvrzení však firma opakovaně odmítla.