Vrchní žalobci po předchozím souhlasu Nejvyššího státního zastupitelství vydali podle zjištění Práva 4. října usnesení o zahájení úkonů trestního řízení.

„Ve věci nároku Diag Human vůči ČR prověřujeme, zda v rámci řízení v Rakousku nedošlo ke spáchání trestného činu. Avšak vzhledem k tomu, že jde o velmi závažnou a citlivou věc, nebudeme ji blíže komentovat a ani vám nemohu říci, pro jaký trestný čin bylo prověřování zahájeno,“ řekla tento týden Právu mluvčí vrchních žalobců Irena Válová.

Státní zástupci a protikorupční detektivové se případem začali zabývat na základě trestního oznámení z letošního července, které na neznámého pachatele podal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Z toho, že žalobci a policisté zahájili oficiální prověřování a založili kvůli této kauze trestní spis, se dá vyčíst, že neberou na lehkou váhu podezření ÚZSVM i ministerstva zdravotnictví. Oba úřady shodně tvrdí, že rakouský soud uznal nárok společnosti Diag Human na miliardové odškodnění od českého státu za zmařené obchody s krevní plazmou na základě podvrženého dokumentu, který tam jako jeden z důkazů předložili právní zástupci Diagu.

Výbušné stanovisko arbitra, či podvrh?

Jde přitom o jeden z klíčových textů, v němž se nepřímo tvrdí, že arbitráž mezi firmou a ČR už skončila, a to v neprospěch státu. Vídeňští soudci na základě tzv. newyorské úmluvy a v přesvědčení, že spor mezi Českem a Diagem již neběží, uznali nárok firmy na odškodnění a nechali v Rakousku exekučně zabavit tři cenná umělecká díla, jež jsou majetkem ČR.

Pod zmíněným dokumentem je podepsán Květoslav Růžička, jeden z rozhodců, kteří vydali v srpnu 2008 nález, podle něhož měla ČR firmu odškodnit 8,4 miliardy Kč.

Růžička odmítl v této listině právníkovi Diagu Janu Kalvodovi vyznačit tzv. doložku právní moci na Konečném rozhodčím nálezu, tedy de facto potvrdit, že arbitráž mezi státem a Diagem definitivně skončila. Odůvodnil to tím, že už není v této věci rozhodcem.

Současně ale Růžička ve stejné listině podle zástupců Diagu Human souhlasil s názorem společnosti, že stát se proti verdiktu ze srpna 2008 chybně odvolal.

Pokud by se skutečně ČR odvolala neúčinně, celá arbitráž by fakticky skončila a stát by musel Diagu Human zaplatit i s úroky částku kolem 10 miliard Kč. Ministerstvo zdravotnictví a ÚZSVM ale tvrdí, že přezkumné řízení běží, spor pokračuje a nález tak není vykonatelný v Česku ani v jiných zemích, kde se jím už podle newyorské úmluvy zabývají tamní soudy.

Růžičku už vyslechli

Reakci Růžičky se ve středu nepodařilo získat, nicméně podle informací Práva už jej policie v těchto dnech k celé věci jako stěžejního aktéra vyslechla. Již počátkem června Růžička naší redakci řekl, že nemá informace o tom, z čeho vycházel rakouský soud. „Nemám s ním nic společného, nic jsem na vídeňský soud neposílal, nepamatuji se, že bych dával někdy nějaké stanovisko či rozhodnutí,“ uvedl.

Ministerstvo zdravotnictví poté přišlo s prohlášením, že na základě tohoto tvrzení lze „velmi vážně spekulovat, že se jedná o podvrh“. To podle zástupců Diagu Human ale už jednoznačně vyvrátil kriminalistický ústav ve Vídni.

Úřad pro zastupování státu nechtěl nynější postup Vrchního státního zastupitelství v Praze komentovat. Podle mluvčí zastupitelství Válové ÚZSVM podalo 21. července trestní oznámení „pro podezření ze spáchání závažného zločinu směřujícího proti českému státu“. „Podle tohoto podnětu mohlo k tomuto dojít tak, že soud v Rakousku nevykonatelné rozhodnutí shledal na základě dokumentu jedné ze stran vykonatelným,“ dodala Válová.

Podle právníka Diagu Kalvody šetřila policie celou věc už dvakrát, podle všeho bez výsledku. „Znalecký posudek z oboru nejen grafologie, ale veškerých relevantních chemických a fyzikálních forenzních metod potvrdil, že jde o listinu pravou, stejně jako podpis,“ sdělil Právu.

Garantují vývoz děl bez rizika

Dokument podepsaný Růžičkou je podle něj založen v soudním spise ve Vídni. „Tento důkaz představuje jinou otázku: kdo a čím dosáhl tlaku na profesora Růžičku, aby zřejmě zpochybnil pravost svého stanoviska? Budeme sledovat, zda policejní orgán bude šetřit i tuto otázku, jak je povinen,“ uvedl Kalvoda.

Firma Diag Human se ve středu v otevřeném dopise adresovaném vládě znovu zavázala, že umožní vyjmout umělecká díla ČR ze všech nynějších exekučních řízení v zahraničí.