Antimonopolní úřad zahájil ve věci tendru na provozovatele sociálních karet správní řízení. „Úřad si od zadavatele vyžádal dokumentaci o předmětné veřejné zakázce. Z obdržené dokumentace získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání uvedené veřejné zakázky podle zákona, a proto zahájil správní řízení z moci úřední,“ informoval ÚHOS.

Rozhodnutím z 27. září antimonopolní úřad uložil ministerstvu práce a sociálních věcí „zákaz uzavřít smlouvu na plnění výše specifikované veřejné zakázky“. A to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

Podnět prošetření veřejné obchodní soutěže na provozování sociálních karet podala ČSSD. „Soc. dem. od samého začátku poukazovala na možné porušení zákona v této věci a zjevnou finanční nevýhodnost pro daňové poplatníky,“ uvedl lídr ČSSD Bohuslav Sobotka ve čtvrtek v tiskovém prohlášení.

ČSSD: Pokud byl porušen zákon, Drábek by měl rezignovat

ČSSD v podnětu upozornila, že ministerstvo nepostupovalo při vyhlášení tendru podle zákona o veřejných zakázkách. Poukázala také na to, že vítěz soutěže, kterým bude některá z bank, bude disponovat obrovským finančním kapitálem a také účtovat poplatky. „Stát tak zprostředkuje takové bance zisk, který by bez oprávnění provozovat tuto kartu nenabyla,“ poukázal Sobotka.,

Pokud se v šetření, které provádí ÚHOS, prokáže, že rezort práce a sociálních věcí porušil zákon, je podle Sobotky další setrvání Drábka ve funkci nepřijatelné a ministr by měl na funkci okamžitě rezignovat.