„V současné situaci musí obce dotovat nakládání s odpadem na úkor jiných potřeb. Potom nemají prostředky na rozšíření kapacity školek či opravu chodníků a cest,“ uvedla místopředsedkyně rozpočtového výboru Helena Langšádlová.

Návrh počítá se zrušením zvýhodnění některých lidí. „Poplatek neplatí cizinci s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, osoby pronajímající byty a také osoby užívající rodinné domy bez ohlášení trvalého pobytu. Tato neodůvodněná osvobození chceme odstranit, aby nebyla dotována ostatními poplatníky,“ vysvětlil poslanec František Laudát.

Rozhodnutí o případném navýšení ceny za svoz odpadu bude na zastupitelstvu, obce však nebudou moci zvýšit poplatek nad skutečné náklady rozpočítané na jednoho poplatníka.
TOP 09 v tiskové zprávě uvedla, že průměrný náklad na osobu a rok za nakládání s netříděným i tříděným odpadem se blíží k tisícikoruně.

„I při využití obou horních hranic poplatku (250 Kč za netříděný 250 Kč za tříděný odpad) vzniká průměrná ztráta cca 400 až 500 Kč. Nově se proto navrhuje zvýšit současnou horní hranici poplatku na zajištění sběru a svozu netříděného odpadu z 250 Kč na rok a osobu na 750 Kč,“ stojí ve zprávě.