Poradní orgán ministra spravedlnosti se nad rozkladem, který proti svému odvolání vznesl Rampula začátkem srpna, sešla v pondělí. Rozhodnutí ministra Jiřího Pospíšila (ODS) z 22. července navrhuje zpřesnit a doplnit. Pospíšil se jejím názorem řídit nemusí. Pokud svůj však původní výrok pouze potvrdí, hrozí, že by odvolání vrchního žalobce nemuselo obstát u správního soudu, kam se Rampula hodlá obrátit.

Rampula v 77stránkovém textu rozkladu obsáhle polemizuje s celým návrhem na své odvolání, který v březnu podal a v červnu doplnil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. „Řešilo se všechno, ale vytýkána byla pouze formulace výroku, a že by se měl provést jeden výslech,“ shrnul závěry komise náměstek ministra spravedlnosti Filip Melzer. Ten je sice stálým členem rozkladové komise, včerejšího jednání se však neúčastnil, protože se podílel i na prvoinstančním řízení ohledně Zemanova návrhu a hrozila by mu podjatost. O výsledku byl však informován.

Navrhovaným svědkem, kterého ministerští úředníci při prvním posuzování Zemanova návrhu označili za nadbytečného, je ředitelka odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marcela Kratochvílová. Rampula její výslech správnímu orgánu, tedy ministerstvu, původně navrhoval.

„Rozkladová komise byla toho názoru, že z důvodu procesní opatrnosti je lépe tento výslech provést,“ řekl Právu Melzer.

Druhá výhrada se týká formulace samotného výroku rozhodnutí o Rampulově odvolání. „V prvním stupni jsme si mysleli, že, jako v minulosti, postačí obecnější formulace. Rozkladová komise říká, že důvody odvolání by měly být formulovány ještě přesněji, jako jsou formulovány například trestní rozsudky,“ podotkl Melzer.

Ve hře zůstává, kdo by měl nedostatky namítané rozkladovou komisí odstranit.

„Rozkladová komise se domnívá, že tyto úkony by měl provést orgán prvního stupně,“ uvedl náměstek. Řízení by se tak vrátilo zpět k ministerským úředníkům, i když, jak Melzer podotkl, jiným, než těm, kteří Zemanův návrh posuzovali v prvním kole. „Je otázkou, zda se s tím ministr ztotožní a nechá věc přesunout zpět do prvostupňového řízení s tím, že by se to celé prodlužovalo, nebo jestli řekne, že s tím vůbec nesouhlasí nebo že námitkám vyhoví, ale v rámci rozkladového řízení. To je na zvážení pana ministra,“ doplnil náměstek.