Krátce po nálezu místní lékař určil kosti jako lidské a zvířecí, přizvaný znalec z Ústí nad Labem později doplnil, že kosti jsou staré více než 100 let.

Místo nálezu

Místo nálezu

FOTO: ČTK

"Vzhledem k dalším nalezeným věcem, což jsou zbytky oděvu, knoflíky, řemení, části obuvi a zbytky opasku, je velmi pravděpodobné, že se jedná o jezdce s koněm z roku 1757," konstatoval policejní mluvčí Vojtěch Haňka.

Nalezené kosterní ostatky

Nalezené kosterní ostatky

FOTO: ČTK

"Tehdy tam probíhala jedna z bitev prusko-rakouské války," dodal s tím, že poblíž výkopu se dokonce nachází i pomník této bitvy. Kosti vojáka i jeho koně policie předala místní radnici.

Identifikaci napomohly i drobné součásti oděvu

Identifikaci napomohly i drobné součásti oděvu

FOTO: ČTK