Resort tímto krokem reagoval na rozhodnutí soudního dvora Evropské unie, podle kterého by se stejným způsobem měly dorovnávat i penze lidem, kteří pracovali v dalších státech evropské sedmadvacítky, jinak by se jednalo o diskriminaci. Soud zároveň uznal, že dorovnávání důchodů je zcela v kompetenci ČR.

"V souvislosti s rozhodnutím Soudního dvora EU bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí nuceno zrušit dosavadní úpravu k dorovnávání nižších slovenských důchodů, neboť – ve světle uvedeného rozhodnutí – byl zjevně diskriminační, a v současnosti proto nemůže Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) o žádostech rozhodovat kladně," uvedl resort.

Náklady až 100 miliard

Ministerstvo uvedlo, že pokud by nedošlo k úpravě stávajícího stavu, náklady na dorovnávání penzí by rapidně vzrostly až na 100 miliard korun. Problémy by "hrozily v případě, že by Česká republika musela bez ohledu na občanství poskytovat vyrovnávací příspěvek ke všem nižším slovenským důchodům za doby odpracované v bývalém Československu".

Takové navýšení důchodových nákladů by si dle odhadů ministerstva vyžádalo zásah do státního rozpočtu a případně i zvýšení pojistného.

Ministerstvo připravuje zákonnou úpravu, která by "vyrovnávání slovenských důchodů zcela vyloučila".