Pospíšil konstatoval, že prověrka se týkala 18 spisů, v nichž policista Hudec žádal o monitoring 50 čísel. Mezi monitorovanými osobami byl mimo jiné předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, blízcí spolupracovníci prezidenta Václava Klause Jiří Weigl či Ladislav Jakl a dále někteří novináři.

"Soudci ne zcela dodrželi trestní řád," konstatoval ministr s tím, že každá žádost o monitoring musí být odůvodněna, a to nikoliv formálně. U dotčených kauz bylo odůvodnění nedostatečné. Podle názoru ministerstva došlo k porušení zákona," dodal Pospíšil, který hodlá podat na osm soudců, kteří v kauzách rozhodovali, kárné žaloby.

Nechci drakonické tresty, ale jasná pravidla

Ministr doplnil, že mu nejde o drakonické tresty, ale o vyjasnění celé záležitosti. Pospíšil uznal, že pokud policista poskytne soudu falešné podklady, nemá soudce možnost relevanci údajů ověřit.

Ministerstvo v nejbližší době provede namátkovou kontrolu čtveřice okresních soudů, aby zjistilo, jaká je situace v oblasti povolování monitoringu hovorů. Ministerstvo rovněž počítá se změnou zákona, která by ukládala policii oznámit osobám, jejichž telefon byl monitorován, tuto skutečnost.