Policie už více než půl roku prověřuje tvrzení bývalého amerického velvyslance a šéfa dozorčí rady společnosti Tatra, že jste mu v souvislosti se zakázkou na dodávku tatrovek pro českou armádu řekl o peníze, když bude urovnán obchodní spor Tatry s firmou Praga. Minulý týden jste kvůli tomu podal trestní oznámení, proč?

Jde o nestandardní postup orgánů činných v trestním řízení, které je proti mně vedeno. I když jsem byl opakovaně i při podávání vysvětlení ujištěn, že jsem v této kauze pouze svědek, byl jsem já i moje rodina prokazatelně a jednoznačně sledován, bylo prováděno šetření na různých místech, kde jsem se během posledního roku vyskytoval, které naprosto nijak nesouvisí s prověřováním jakési věci, která se měla odehrát před třemi a půl lety ve Washingtonu. Skutečně nerozumím tomu, proč by mělo prověřování probíhat takovýmto způsobem, považuji to za perzekuci mé osoby a snahu o moji diskreditaci.

Vy ale v trestním oznámení zmiňujete i možnou korupci ze strany představitelů Tatry. Čeho se měla týkat?

První ze tří částí trestního oznámení je na osobu šéfa Tatry Ronalda Adamse. Coby představitel společnosti se choval způsobem, který zavdává příčinu k domněnkám, že byl korupční. Nabízel jakési zvláštní prostředky za získání dalších armádních zakázek pro Tatru.

Já už jsem přesně tyto věci uváděl v prosinci minulého roku do protokolu a obávám se, že se s tím nic neděje, i když orgány činné v trestním řízení i státní zástupce, který byl přítomen, má povinnost v takovém případě konat. Proto jsem po poradě s mým advokátem trestní oznámení podal.

Jak ta nabídka vypadala?

Padla zmínka o jakémsi zvláštním fondu, který má být k těmto účelům používán. Ale stejně jako v případě, kdy něco tvrdil pan Cabaniss a pan Adams na mou adresu, tak já mohu říct, že to znělo zvláštně a určitě to nebylo standardní. Nicméně v tu chvíli jsme se s kolegy nedomnívali, že to bylo precizováno jako jasná korupční nabídka.

Ten fond měl být vytvořen do budoucna, pro možnost získat po dodávce terénních vozů pro armádu i další zakázky?

Já se to mohu pouze domnívat, nevím to jistě.

Jak vysoká byla částka, kterou podle vás Adams za přízeň ministerstva obrany při rozdělování dalších armádních zakázek nabízel?

Myslím, že tam bylo zmiňováno něco kolem dvaceti miliónů, ale nevím, v jaké měně.

Kolik lidí u toho bylo?

Byli tam i další svědci. Všechny tyto informace jsem uvedl při podání vysvětlení v minulém roce a teď už k tomu nechci nic dalšího říkat.

Kde ta nabídka padla a za jakých okolností?

Bylo to v České republice, to ostatní včetně přesného místa i okolností je detailně uvedeno v trestním oznámení. Nerad bych ale o tom dále mluvil do médií, protože nesdílím názor, že by se tyto věci měly primárně řešit jejich prostřednictvím.

Čeho se týká poslední část vašeho trestního oznámení?

Ta souvisí se samotnou zakázkou na dodávku středních terénních vozů, kterou v roce 2006 získala společnost Tatra. Pokud vím, tak tam je opravdu mnoho indicií nasvědčujících tomu, že zdaleka ne všechno bylo v pořádku a že se Tatra sama dopouštěla korupčního jednání, nicméně tomuto se nikdo nevěnuje. Nevím, jestli představitelům Tatry prověřují jejich účty tak, jako mně, jestli zkoumají jejich majetkové poměry. Mám důvodnou obavu, že to podstatné zůstává neotevřeno.

Policie už se tím jednou zabývala na podnět někdejšího šéfa vojenské tajné služby Miroslava Krejčíka, ale celou věc odložila.

A já bych se rád zeptal, proč byl ten spis odložen. Pokud vím, tak to dělal Útvar pro odhalování organizovaného zločinu a zajímalo by mě, jaké úkony se v tom udělaly, kolik lidí bylo vyslechnuto, kolik majetkových poměrů bylo prověřeno. To všechno je snadno dohledatelné, stačí ten spis vyndat a říct, udělalo se to a to. Ta věc se nikdy nedořešila, ani se tomu nikdo zvlášť nevěnoval nebo se možná věnovat nechtěl.

Jak to souvisí s prověřováním vaší údajné žádosti o úplatek?

Nevěřím, že se věci dějí bez příčiny a musíme se ptát, komu toto všechno slouží a proč tato aféra vznikla, když si dva náhodní svědci vzpomenou po třech letech na něco z minulosti. Mám dojem, že je to součástí nějaké hry, jejíž příčiny ani důvody neznám. Je to velmi složité, nicméně teď, když si to vybavím ve světle dalších událostí, tak mám víc a víc pocit, že to je zaprvé snaha o odvedení pozornosti od toho, jakým způsobem Tatra onu zakázku získala a jaké k tomu používala prostředky, za druhé odvedení pozornosti od současného ekonomického stavu a situace ve firmě a za třetí i od samotného konání Ronalda Adamse.

Cabaniss prý loni na podzim uvedl, že jste si na oficiální akci ve Washingtonu řekl v roce 2008 jako náměstek ministryně obrany Vlasty Parkanové o úplatek milióny dolarů za vyřešení problémů se společností Praga, kterou Tatra z tendru coby subdodavatele vyřadila. Vy jste vždy takové nařčení odmítal, co jste tedy Cabanissovi tehdy říkal?

To tvrzení absolutně odmítám, protože k ničemu takovému prostě nedošlo. Pokud něco ve Washingtonu proběhlo, tak to bylo pouze v tom smyslu, že jestliže Tatra získala zakázku jen díky tomu, že měla českého subdodavatele, tak by bylo slušností, aby nějakým důstojným způsobem tu situaci vyřešili. Podstatou věci bylo to, že získali zakázku jen díky českému subdodavateli, kterého vyloučili. O jakékoliv korupci tam nepadla ani zmínka, žádnou takovou nabídku jsem neučinil.

Úřady nicméně podle státního zástupce Dušana Táborského prověřují, zda jste nejednal ve shodě s dalšími dvěma lidmi, konktrétně s představitelem pragovky Petrem Ptáčkem a zbrojařem a vaším přítelem Michalem Smržem. Police má k dispozici nahrávku z brněnského hotelu, na které si jen několik týdnů před zmíněnou akcí ve Washingtonu říká Adamsovi o miliony právě Smrž…

Pana Smrže samozřejmě znám a začínám mít pocit, že je tu trestné někoho znát.
Každopádně já nevím, jestli pan Ptáček nebo pan Smrž o něčem s představiteli Tatry mluvil, já jsem s nimi v žádné shodě nejednal. A pokud chce někdo po třech a půl letech prokazovat, jestli něco tehdy řečeno bylo, nebo nebylo tím, že vás bude sledovat, nebo že bude zkoumat, kde jste za poslední rok byl a co jste tam dělal, to je zvláštní. Jestliže žijeme v právním státě a má být takto nakládáno se svědky, tak mě to docela děsí.

Vy víte, že jste sledovaný?

Zcela jednoznačně. Všimnul jsem si opakovaně, a nejen já, že u mého domu stojí zvláštně zaparkovaná vozidla tak, aby byl přehled o tom, kdo z domu vychází. Byla tam také snaha o monitoring toho, jakými dopravními prostředky se já a moje rodina pohybujeme. Dozvěděl jsem se také, že existuje spis na mé sledování.

Takové informace nejsou běžně dostupné, jak jste na to přišel?

Jako lékař jsem odoperoval tisíce pacientů a mám řadu přátel. Jsou mezi nimi i lidé, kteří o této záležitosti něco vědí a s mnoha jejími aspekty nesouhlasí. Znají mne jako slušného člověka a pobuřuje je způsob, jakým se v některých případech v České republice nakládá s právem a spravedlností.

Nevidím důvod, proč na základě jakéhosi kvazi svědectví bývalého velvyslance, který po dvou a půl letech skončil svou misi, aby se pak v krátkém časovém horizontu stal předsedou dozorčí rady právě v Tatře a jeho kolegy Sellarse, muže s pochybnou minulostí, jenž se, mimo jiné, údajně podílel na financování apartheidu, má rozjet taková mašinérie, která mě má diskreditovat a vyřadit z veřejného života a hluboce mi zasahuje do soukromí, do chodu mé rodiny.