Bezmála šedesát procent lidí hodnotí vládu nedostatečně, tedy nejhorší možnou známkou. Výbornou si pak vláda zaslouží podle zhruba dvou procent dotázaných. Z počínání vlády převládá u nadpoloviční většiny lidí (55,6 procenta) pocit znechucení. Nespokojenost s působením vládního kabinetu vyjádřilo bezmála 27 procent respondentů. Naopak spokojeno s vládou je skoro 12 procent lidí. Jen necelé půl procento lidí je z vlády nadšeno.

Špatný obraz vlády dokresluje i fakt, že ji většina respondentů (37,6 procenta) vnímá jako jednu z nejhorších po pádu komunistického režimu. Pro bezmála 27 procent dotázaných je pak v polistopadové historii vládou vůbec nejhorší. Pro čtvrtinu dotázaných se v novodobé historii ČR tato vláda řadí mezi průměrné a dle názoru 4,2 procenta lidí patří vládní kabinet Petra Nečase mezi nejlepší. Za nejlepší vládu, která v České republice prozatím působila, ji pak považuje zhruba jedno procento respondentů.

Názor, že vládní koalice nejedná primárně ve prospěch České republiky, sdílí bezmála 74 procent dotázaných.

Internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden 3. až 8. června 2011 na vybrané skupině 12 537 dotázaných ve věku 18-69 let. Neprojevily se tak v něm názory lidí na postup vlády v souvislosti s chystanou odborářskou stávkou.