„Český stát a Cermat dluží učitelům, hodnotitelům a tvůrcům pracovních listů společné části maturitní zkoušky milióny korun,“ uvádí na webu elektronické sborovny Martin Kváča, předseda maturitní komise pražského gymnázia Budějovická.

Miroslav Urubek dodává: „Před chvílí jsme skončili jednání předmětových komisí cizích jazyků a jazyka českého s ředitelem školy (Masarykovo gymnázium Vsetín). Z tohoto jednání vzešlo, že pokud nepřistoupí Cermat k důstojnějšímu ohodnocení oprav písemných prací a k zaplacení ústního zkoušení, jsou kolegové připraveni nevydat vedení školy opravené písemné práce.“

Předsedovi zkušební maturitní komise náleží podle vyhlášky odměna 130 Kč za každou započatou hodinu výkonu funkce. Zkušebnímu komisaři taktéž. Hodnotitel pobírá odměnu 100 Kč za jednu opravenou písemnou práci. Jde o hrubou mzdu před zdaněním; pedagogové však měli původně tyto částky přislíbeny jako mzdu čistou.

Pracovali zadarmo

Hodnocení ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka, což je při maturitě podle mnohých učitelů vůbec nejnáročnější činnost, koná ale už hodnotitel bez nároku na finanční odměnu. A to přesto, že byl pro tento specifický úkon odborně proškolen a musí mít platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce. Učitelé museli dokonce po úniku pracovních listů z češtiny na internet vypracovat své vlastní.

Podle Kváči je hodnotitel ústní zkoušky „diskriminován, neboť na rozdíl od hodnotitele písemné práce mu nenáleží žádná odměna“.

Vysvětlil, že jednotlivá maturitní zkouška společné části stojí 1500 Kč, jak stanoví vyhláška. Pokud student maturuje ze dvou předmětů společné části, stát hradí celkovou částku 3000 Kč, při maturování ze tří předmětů Cermat od státu inkasuje částku 4500 Kč za jednoho studenta, při skládání čtyř zkoušek to je pak cena 6000 Kč. Každá škola však na studenta dostává prý celkovou sumu 500 Kč na zajištění maturitních zkoušek společné části bez ohledu na jejich počet.

Chyby na vysvědčení?

A ještě perlička: Masarykovo gymnázium Vsetín – předmětová komise českého jazyka – zase upozorňuje na chyby ve formuláři pro maturitní vysvědčení. Cermatem dodaný formulář prý obsahuje množství gramatických i stylistických nedostatků.

„Na první straně uvádí stylisticky naprosto nevyhovující formulaci: ,Maturitní zkoušku vykonal(a) ve společné části ze zkoušek.´ Copak zkouška se koná ze zkoušek?“ ptá se komise.

Upozorňuje též, že český jazyk a literatura či anglický jazyk jsou názvy předmětů a nejsou pokládány za názvy oficiální, proto u nich není důvod k psaní velkých písmen, jak činí Cermat. „Myslíme si, že maturitní vysvědčení je úřední listina a důležitý doklad o vzdělání, tudíž by mělo být v souladu s platnými jazykovými normami,“ uvedla komise.

Odpověď Cermatu je velmi stručná: „Zmíněné náhledy vysvědčení byly pouze testovacími dokumenty pro zkoušku funkcionality, nebudou v této podobě generovány.“